Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

GOHIRWYD - Datgelu Anabledd

CM CO22

Lleoliad:
Neuadd Rathbone, TR2
Amser:
Dydd Iau 15 Mawrth 2018, 13:00–14:30
Cyflwynydd:
Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
Cyswllt:
Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
01248 382071
Mwy o wybodaeth:
Mae'n hanfodol archebu lle ar gyfer y gweithdy hwn.

Cyfle i edrych ar, a thrafod, manteision ac anfanteision datgelu anabledd i ddarpar gyflogwr. Mae’n cynnwys sut i fynegi oddi fewn i geisiadau am swydd eich profiadau, galluoedd a’ch anabledd mewn modd cadarnhaol.

Mae neilltuo lle yn hanfodol – a chysylltwch gyda ni o flaen llaw os gwelwch yn dda os ydych yn bryderus am gael mynediad i’r adeilad.

https://www.eventbrite.co.uk/e/disability-disclosure-datgelu-anabledd-tickets-42037800192