Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Goruchwyliaeth effeithiol: gweithdy i oruchwylwyr myfyrwyr doethuriaeth

Lleoliad:
Venue details are sent as outlook calendar invitation after booking
Amser:
Dydd Iau 30 Ionawr 2020, 09:00–16:00
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Rhaglen Ddrafft

Plîs dewch a gliniadur neu iPad.  Anfonir holl naratif i chi drwy e-bost ar y diwrnod.

09.00   Cyrraedd, cofrestru

09.15   Cyflwyniad a rhannu agenda, ychwanegu at feysydd sy’n peri problemau a ddiffiniwyd eisoes.

09.30   Naratif 1: Y timau’n ystyried problemau’n ymwneud â recriwtio, derbyn, cynefino, hyfforddi a monitro cynnydd – gan roi ystyriaeth arbennig i reoliadau a chanllawiau'r Brifysgol.

            Adborth gan y timau

10.30   Casglu coffi

           Sesiwn lawn: y cyd-destun

           Polisi’r llywodraeth; Polisïau a chodau Cynghorau Cyllido ac Ymchwil, Bangor a’r ASA/QAA.

11.45   Beth yw PhD? Meincnodau a deilliannau: ymarfer syndicâd.

12.00   Sesiwn lawn: trafodaeth ar sut i sicrhau bod gwaith y myfyriwr o safon foddhaol.

12.30   Cinio

13.00   Naratif 2: y timau’n edrych ar faterion goruchwylio allweddol.

            Sesiwn lawn: adroddiadau’n ôl gan y timau a thrafodaeth.

14.15   Casglu te

14.30   Ymdopi â doethuriaeth: cyflwyniad, ymarferion a thrafodaeth ar sut i sicrhau bod myfyrwyr yn cwblhau mewn pryd.

15.30  Cynlluniau a blaenoriaethau: cynllunio camau gweithredu ac awgrymiadau i’r Brifysgol.

            Gwerthuso

16:00   Ymadael

Bwcio lle