Ebrill 2019

SuLlMaMeIGSa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Graffeg Uwch yn R

Lleoliad:
Venue details are sent via calendar after booking
Amser:
Dydd Iau 11 Ebrill 2019, 09:00–16:30
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Mae hwn yn gwrs undydd dwys graffeg uwch gydag R. Gelwir y gorchmynion plotio safonol yn R yn Graffeg Sylfaen. Yn y cwrs hwn, byddwn yn cynnig hyfforddiant mewn pecynnau graffeg uwch - yn benodol, ggplot2. Gall y pecyn ggplot2 greu graffeg ddatblygedig iawn a llawn gwybodaeth. Rhagdybir gwybodaeth sylfaenol o R ar gyfer y cwrs hwn. Yn benodol, dylai'r sawl sy'n ei ddilyn fod yn gyfarwydd â'r meysydd yr ymdrinnir â hwy yn y cwrs Cyflwyno R. Bydd y cwrs hwn yn gymysgedd o ddarlithoedd a sesiynau ymarferol ar gyfrifiadur. Y nod yw galluogi'r rheiny sy'n cymryd rhan i gymhwyso'r technegau a gyflwynir i'w data eu hunain.  Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ystod eang o ymgeiswyr. Amlinelliad o’r cwrs:    Gramadeg graffeg;    Meistroli'r gramadeg;    Grwpiau, geoms, ystadegau a haenau; Graddfeydd, echelinau ac allweddau;      Ffasedau

Bwcio lle