Gweithdy: Archwilio archifau lleol

PROSIECT PENRHYN (DYFFRYN OGWEN: TU HWNT I'R CHWAREL)

Lleoliad:
Archif Gwynedd (Caernarfon)
Amser:
Dydd Mercher 14 Chwefror 2018, 10:00–14:00
Cyflwynydd:
Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru
Cyswllt:
Dr Shaun Evans

PROSIECT PENRHYN (DYFFRYN OGWEN: TU HWNT I'R CHWAREL)

Gweithdy: Archwilio archifau lleol

Archif Gwynedd (Caernarfon)

Gweithdy ar sut i archwilio a darganfod y gwahanol gofnodion hanesyddol yn ymwneud â Dyffryn Ogwen.

Dylai pobl anfon e-bost at iswe@bangor.ac.uki nodi bod ganddynt ddiddordeb mewn dod i sesiynau hyfforddi/gweithdai i wirfoddolwyr.