Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gweithredu Rheoli Projectau yn y Gweithle

Academi Busnes Gogledd Cymru - Modiwl Cam 2

Lleoliad:
Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Iau 31 Hydref 2019 – Dydd Iau 14 Tachwedd 2019
Cyflwynydd:
Academi Busnes Gogledd Cymru
Cyswllt:
Academi Busnes Gogledd Cymru
01248 382475

Mae'r cwrs yma’n rhedeg dros dri ddiwrnod llawn: Dydd Iau 31 Hydref, 7 & 14 Tachwedd

Gweithredu Rheoli Projectau yn y Gweithle  Mae'n canolbwyntio ar egwyddorion allweddol rheoli project a datblygu cynlluniau rheoli project. Trafod nodweddion projectau a'r modd y mae sefydliadau'n defnyddio dull project ar gyfer eu busnes. Bydd y broses o gynllunio project yn cael ei hesbonio, a bydd dealltwriaeth o'r technegau cynllunio yn cael ei datblygu drwy gymhwyso a thrafod.

Bydd y modiwl hwn yn datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o brif gysyniadau rheoli project fel y defnyddir mewn sefydliadau, yn ogystal â'r gallu i ddehongli a datblygu cynlluniau rheoli projectau.  Mae'r trafodaethau a'r ymarferion yn ymwneud â dulliau a thechnegau ymarferol at ddefnydd bob dydd. 

Mae'r cwrs yn cyd-fynd â safonau a gydnabyddir yn rhyngwladol, arferion gorau, tueddiadau a methodolegau, ac mae wedi'i lunio i baratoi myfyrwyr â'r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn amgylchedd project.

Cost y cwrs yma yw rhwng £150 - £250, yn ddibynnol ar faint eich busnes