Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwerthuso ac Adolygu Grantiau (yn cynnwys sesiwn holi ac ateb)

Lleoliad:
Cledwyn 3, Prif Adeilad y Celfyddydau
Amser:
Dydd Iau 31 Hydref 2019, 15:00–16:00
Cyflwynydd:
Dr Cornelia Thomas
Cyswllt:
Dr Cornelia Thomas
8112

Golwg gyffredinol ar y sesiwn

Mae'n bwysig eich bod yn gwybod sut y caiff eich cynnig ei asesu. Bydd gan bob cyllidwr eu meini prawf asesu eu hunain, ond mae'r egwyddorion yn debyg ar y cyfan ac yn seiliedig ar egwyddorion sefydledig sy'n ymwneud ag: ansawdd; tryloywder; triniaeth gyfartal; didueddrwydd; effeithlonrwydd; gwerth am arian; ac ystyriaethau moesegol.  Swyddogaeth gwerthuswr yw cynorthwyo wrth werthuso cynnig yn unol â darpariaethau'r cyllidwr priodol a'r meini prawf cysylltiedig. Bydd y tri aelod o'r panel a'r adolygwyr yn cynnig dealltwriaeth o'u swyddogaethau.  


Aelodau’r panel: 

Yr Athro David Thomas, Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil ac Effaith).  Cadeirydd Panel NERC

Dr Sue Niebrzydowski,  Uwch Ddarlithydd, Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth. AHRC (Coleg Adolygu Strategol).

Aelodau’r panel: TBC 


 

Ymdrinnir â'r canlynol yn y sesiwn:  

Bydd aelodau'r panel yn rhoi amlinelliad o'u swyddogaeth fel gwerthuswyr ac yn darparu pwyntiau a gwybodaeth allweddol

Cewch gyfle i ofyn cwestiynau yn ystod yr adran Holi ac Ateb yn y sesiwn hon.


Dilynir y sesiwn hon gan gyfleoedd i rwydweithio tan 16:30.

Bwcio lle