Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gwybodaeth & Gyrfaoedd - Cyfres Seminarau Amser Cinio

Lleoliad:
Alun 1.01
Amser:
Dydd Mercher 21 Mawrth 2018, 13:00–14:30
Cyswllt:
Alison Wiggett
01248 388376

Trosolwg o'r sesiwn
Fel rhan o gynlluniau Athena SWAN Prifysgol Bangor, cynhelir cyfres o ddigwyddiadau awr ginio gydag uwch academyddion benywaidd Bangor dros yr ychydig fisoedd nesaf. Byddant yn ddigwyddiadau ar ffurf "sgwrsio gyda" lle mae'r siaradwyr yn adfyfyrio ar eu llwybrau gyrfa personol, yn rhannu eu profiadau am fod yn academyddion benywaidd ym Mhrifysgol Bangor ac yn cynnig cyngor ymarferol i'r rhai sydd ar ddechrau eu gyrfaoedd academaidd.

Mae'r Athro Raluca Radulescu a Dr Sue Niebrzydowski o’r Ysgol Llenyddiaeth Saesneg a'r Athro Angharad Price o Ysgol y Gymraeg wedi cytuno'n garedig i siarad am eu profiadau yn y Celfyddydau a’r Dyniaethau, ac adfyfyrio ar y profiadau hynny. Mae gan y tair ohonynt ystod eang o gefndiroedd a phrofiadau mewn academia a byddant yn gallu rhoi sylwadau diddorol ac ysbrydoledig am eu gwahanol lwybrau i yrfa academaidd.
 
Gobeithiwn y bydd y sesiwn hon o ddiddordeb arbennig i fyfyrwyr ôl-radd ac academyddion ar ddechrau eu gyrfa. Ond mae croeso i'r holl staff a myfyrwyr ddod i'r sesiwn!

Bwcio lle