Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Gyrfaoedd mewn Cyhoeddi

Digwyddiad "Ar y Ffordd" gan Society of Young Publishers

Lleoliad:
Neuadd Mathias, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 16 Hydref 2019, 17:00–18:00
Cyflwynydd:
Society of Young Publishers
Cyswllt:
Dr. Eben Muse
01248 388628
Mwy o wybodaeth:
Society of Young Publishers

Bydd Canolfan Stephen Colclough yn croesawu'r "Society of Young Publishers’" ar ddechrau eu taith “On the Road” i hyrwyddo gyrfaoedd ym maes cyhoeddi. Bydd panel gyda chynrychiolwyr o bob rhan o’r byd cyhoeddi yn ystyried agweddau ar yrfaoedd cyhoeddi: beth yw sectorau’r diwydiant, sut i fynd i mewn i fyd cyhoeddi, a sut i gael eich trwyn i mewn yn y diwydiant. Dylai fod yn ddigwyddiad cyffrous i unrhyw un sy'n ystyried dewis llwybr gyrfa, newid gyrfa neu i unrhyw un sy'n ansicr beth hoffai ei wneud fel gyrfa.

Sefydlwyd ym 1949 ac mae'r "Society of Young Publishers" (SYP) yn agored i unrhyw un ym maes cyhoeddi neu faes cysylltiedig (mewn unrhyw swyddogaeth) - neu sy'n gobeithio bod yn fuan. Roedd y gymdeithas wedi ei hanelu'n wreiddiol at y grŵp oedran 18-35, ond gwnaethom sylweddoli bod llawer o bobl eisiau newid gyrfaoedd yn ystod amryw o gyfnodau bywyd. Yn hynny o beth, mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb yn y diwydiant cyhoeddi neu sy'n gweithio ynddo ymuno â'r gymdeithas. Yr unig eithriad yw nad yw'r rhai sydd wedi bod yn y diwydiant am fwy na 10 mlynedd yn gallu bod yn aelodau o'r pwyllgor. Mae llawer o ganghennau o'r gymdeithas - yn Llundain, Rhydychen, Gogledd/Canolbarth Lloegr, De Orllewin Lloegr, Iwerddon a'r Alban - pob un yn cynnig yr holl wasanaethau a chyfleoedd a amlinellir isod. Gallwch ddefnyddio'r tabiau uchod i weld beth sy'n digwydd ym mhob un o'r canghennau rhanbarthol.

Mae'r "Society of Young Publishers" yn sefydliad gwirfoddol a gaiff ei redeg gan bedwar pwyllgor rhanbarthol o wirfoddolwyr ymroddedig sy'n rhoi o'u hamser i helpu eraill i gymryd eu camau cyntaf yn y diwydiant a symud ymlaen ynddo. Anogir pob aelod yn arbennig i ymuno â'r pwyllgor neu gymryd rhan fel arall yn y gwaith o redeg y gymdeithas. Cymryd rhan yw'r ffordd orau o wneud ffrindiau newydd, cwrdd â chysylltiadau newydd a chynyddu eich set sgiliau er mwyn mynd i mewn i'r diwydiant cyhoeddi, a symud ymlaen ynddo.