Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Her LifeStart Sony Pictures

Mae'r sialensau mwyaf diweddaraf LifeStart yn fyw! Wrth gymeryd rhan yn LifeStart gallwch gael amrediad o wobrau, o arian i ardystiadau, interniaethau a mentora, hyd at wobrau anghynhwysol na all arian eu prynu.

Lleoliad:
ar lein
Amser:
Dydd Gwener 19 Hydref 2018 – Dydd Mercher 7 Tachwedd 2018
(A phob dydd tan ddydd Llun 29 Hydref 2018)
Cyflwynydd:
Virgin Lifestart
Cyswllt:
B-Enterprising
01248 388424
Mwy o wybodaeth:
http://studentlifestart.com/challenges

Yn hanesyddol, mae cyfran fawr o werthiannau wedi bod o ganlyniad rhoi rhoddion. Fodd bynnag, wrth i wylio ffilmiau neu gyfresi teledu symyd o DVD's tuag at wasanaethau digidol, mae wedi dod yn anoddach eu "lapio fel anrhegion". Mae Sony Pictures yn chwilio am ffordd i gynyddu gwerthiant trwy ail greu'r teimlad o roi neu dderbyn profiad gwylio. 

Sut allwch chi neud rhoi ffilmiau digidol yn brofiad mwy wobrwyol?

MAE'R GWOBRAU ALLWCH ENNILL YN CYNNWYS:

  • Cyfle i gyflwyno i Sony Pictures a cael eich ystyried am Raglen Interniaeth Sony Pictures Home Entertainment
  • Derbyn talebion neu clustffonau Sony 
  • Bag o nwyddau ffilmiau 
  • Fe gaiff pawb sy'n ennill her ardystiad personol Linkedin / CV gan Rheolwr Uwch o Virgin
  • Taleb £100 'Virgin Experience Day'

Ymgeisiwch i Her Lifestart cyn 29 Hydref. Gall myfyrwyr gymeryd rhan fel unigolion neu mewn tim.  

I gychwyn uewch i  http://studentlifestart.com/challenges

Pob lwc!

Dogfennau cysylltiedig: