Hyder i gyflwyno ar lafar

Lleoliad:
I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser:
Dydd Mercher 13 Mawrth 2019, 13:00–15:00
Cyflwynydd:
Canolfan Sgiliau Astudio
Cyswllt:
Caryl Pritchard
01248 38 2689

Mae'r gweithdy hwn yn ystyried sut i saernïo cyflwyniad a chreu rhestr o gamau i helpu i gyflwyno eich neges. Bydd cyfle i recordio cyflwyniadau sydyn, ac i adfyfyrio ar eich techneg gyflwyno eich hun. Bydd cyfle i chi:

  • adfyfyrio mewn grwpiau ar nodweddion cyflwyniad llafar da;
  • edrych ar gamau posibl creu cyflwyniad llafar da;
  • ystyried y berthynas rhwng fframwaith a chynnwys cyflwyniad llafar;
  • roi cynnig ymarferol, fel parau, i gyflwyno i'ch cyfoedion;
  • drafod mewn grwpiau elfennau pwysig a all helpu wrth draddodi cyflwyniad ac ateb cwestiynau

Bwcio lle