Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ebrill 2019

SuLlMaMeIGSa
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Lansiad Sefydlwyd y Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg (CPE)

Lleoliad:
Y Ganolfan OpTIC, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, LL17 0JD
Amser:
Dydd Mawrth 9 Ebrill 2019, 12:00–17:00
Mwy o wybodaeth:
Cofrestru

Sefydlwyd y Ganolfan Arbenigedd Ffotoneg (CPE) yn ddiweddar ledled Cymru gan uno'r galluoedd sydd ym maes Ffotoneg a ddatblygwyd mewn pedair prifysgol yng Nghymru.  

Mae Ffotoneg yn dechnoleg alluogi ac iddi ddefnyddiau amrywiol iawn ym mron pob sector o ddiwydiant a bywyd beunyddiol y ddynoliaeth.

Mae Rhaglen CPE, a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, yn cael ei harwain gan Brifysgol Glyndŵr Wrecsam o'i Chanolfan OpTIC yn Llanelwy mewn partneriaeth â Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor a Phrifysgol De Cymru.

Nod CPE yw dwyn ynghyd yr arbenigedd a'r adnoddau sydd ym maes Ffotoneg yn y pedair prifysgol sy'n bartneriaid i gyflwyno atebion  traws-sector, trwy sbardun diwydiant, ym maes ffotoneg gan gryfhau lle Ffotoneg Cymru “PLC” yn y farchnad ledled y byd trwy Gyflwyniad Technoleg Ffotoneg ledled Cymru.

Mae CPE yn ceisio cyflawni projectau ymchwil sy'n arwain at sicrhau gwelliant ym mhroses datblygu cynnyrch / proses newydd ar gyfer diwydiannau Cymru a chreu sylfaen sefydliadol gadarn ar gyfer mewnfuddsoddi i hybu economi Cymru.

Dewch i'r digwyddiad hwn er mwyn:

  • gweld pa gyfleoedd y gall CPE eu cynnig i'ch busnes neu'ch sefydliad;
  • gweld sut y gall y rhaglen hynod hon a ariennir gan ERDF helpu eich busnes waeth beth fo'i faint neu'r sector yr ydych yn gweithredu ynddo;
  • rhannu eich barn a'ch heriau technegol gydag arbenigwyr yn y sesiynau rhwydweithio.

Bydd Innovate UK yn cynnal digwyddiad briffio rhwng 09:00 - 12:00. Bydd y digwyddiad briffio'n canolbwyntio ar y gystadleuaeth Ffotoneg EUREKA sydd ar y gweill ar gyfer projectau ymchwil a datblygu cydweithredol rhyngwladol gyda chwmpas sy'n cynnwys Ffotoneg ar gyfer Gweithgynhyrchu Uwch. Cliciwch yma am ragor o fanylion.