Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mawrth 2016

SuLlMaMeIGSa
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Mapio Tlodi Bwyd

Cynhadledd i Fudd-ddeiliaid

Lleoliad:
Adeilad Thoday, Ffordd Deiniol, Bangor LL57 2UW
Amser:
Dydd Llun 21 Mawrth 2016, 09:45–15:00
Cyflwynydd:
Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth a’r Ysgol Gwyddorau Cymdeithas.

Cynhadledd undydd yw hon a hwylusir gan y brifysgol i gyfnewid gwybodaeth a barn ar y cynnydd presennol mewn defnyddio banciau bwyd, materion sy’n codi o ganlyniad i hynny a gwelliannau y gellir eu gwneud at y dyfodol.Bydd y siaradwyr yn cynnwys Hywel Williams, AS Arfon a’r Deon Kathy Jones o Eglwys Gadeiriol Bangor.Bydd rhannu gwybodaeth am fapio banciau bwyd yng Nghymru yn dangos tuedd sy’n destun pryder cynyddol gan hwyluso trafodaeth ar y rhesymau dros hyn ac atebion posibl i’r broblem.Yn y gweithdy i fudd-ddeiliaid ceir cyfraniadau gan nifer o drefnwyr lleol banciau bwyd a fydd yn rhoi tystiolaeth o brofiadau go iawn o dlodi bwyd i hysbysu gwneuthurwyr polisi a grwpiau gwleidyddol ar lefel leol a chenedlaethol yng Nghymru, er mwyn datblygu ymatebion priodol a chynaliadwy i’r angen cynyddol am wasanaethau darparu bwyd.

Dogfennau cysylltiedig: