Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Mentora

Lleoliad:
Ystafell Seminar Wheldon
Amser:
Dydd Mercher 26 Chwefror 2020, 13:30–15:30
Cyflwynydd:
Nia Gwynn Meacher, Mari Roberts
Cyswllt:
CELT

Trosolwg

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyfle i ystyried rôl mentora o fewn cyd destyn academaidd.

 

Amcanion

  • Cyfle i ystyried egwyddorion cynllun mentora academaidd ac i ystyried y cynllun Prifysgol Bangor.
  • Theoriau, modelau a thechnegau a ddefnyddi’r wrth fentora
  • I ystyried rôl y mentor ac anghenion a disgwyliadau posib y mentai
  • Be ddylai trafodaethau ganolbwyntio arnyn nhw?
  • Sut i gychwyn cynllunio a strwythuro sesiynnau
  • Archwilio y sgiliau allweddol sydd eu hangen.

 

Manteision Mynychu

 

  • Cyfle i rwydweithio ac ymchwilio gyda pobl eraill sydd a diddordeb yn y maes mentora
  • Cyfle i ystyried beth i wneud os nad yw'r berthynas mentora yn datblygu fel y gobeithwyd
  • Cylfe i gael cadarnhad o be y mae modd ei gyflawni drwy ymgymryd a mentora academaidd, unai fel mentor neu mentai.

Bwcio lle