Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Modelu ystadegol yn R

Lleoliad:
Venue details are sent as outlook calendar invitation after booking
Amser:
Dydd Mercher 30 Hydref 2019, 09:00–16:30
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Mae hwn yn gwrs undydd dwys ar fodelu yn R. Bydd y cwrs yn gymysgedd o ddarlithoedd a sesiynau ymarferol ar gyfrifiadur. Gwybodaeth flaenorol: rhagdybir y bydd y sawl sy'n cymryd rhan yn gyfarwydd ag R. Er enghraifft: cofnodi data, delweddu sylfaenol a fframiau data. Bydd dilyn un o'r cyrsiau cyflwyno R yn darparu gwybodaeth ddigonol. Mae'r cwrs hwn yn addas ar gyfer ystod eang o ymgeiswyr. Amlinelliad o’r cwrs:  Profi damcaniaethau sylfaenol: mae enghreifftiau'n cynnwys prawf-t un sampl, prawf un sampl arwyddion graddedig Wilcoxon, prawf-t dau sampl annibynnol, prawf Mann-Whitney, prawf-t dau sampl ar gyfer samplau wedi'u paru, prawf arwyddion graddedig Wilcoxon. Byrddau ANOVA: Tablau 1-ffordd a 2-ffordd.   Atchweliad llinellol syml a lluosog: yn cynnwys disgnosteg modelau.  Clystyru: clystyru hierarchaidd, kmeans. Dadansoddi prif gydrannau: dadansoddi a graddio data.

Bwcio lle