Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Now or Never - Circa Tsuica

Lleoliad:
Y Babell Fawr! Cae Friars, Coleg Menai, Ffordd Ffriddoedd, Bangor
Amser:
Dydd Iau 13 Medi 2018 – Dydd Sadwrn 15 Medi 2018

Crying Out Loud yn cyflwyno

 

Now or Never

Circa Tsuica 

 

Dan do serennog y babell fawr mae criw bywiog o acrobatiaid a cherddorion rhyngwladol yn eich gwahodd i'w sioe syrcas wefreiddiol, Now or Never.  

 

Ymunwch yn y wledd wrth i acrobatiaid a cherddorion gymysgu, gwneud crempogau a'u rhannu, cyn ymroi i ffanffer gwych o gerddoriaeth a syrcas. Yna gwyliwch hwy'n hedfan, taflu eu hunain ac ymdroelli ar draws eu pabell hardd ar drapîs, olwynion Cyr, beics triciau, trampolinau a  si-sos i seiniau taranllyd  offerynnau pres. 

 

Yn wallgo, lliwgar a di-drefn, mae Now or Never yn sioe na ddylid ei cholli a hynny mewn pabell fawr ar dir Coleg Menai ar Ffordd  Ffriddoedd ym Mangor.

 

Profiad bythgofiadwy ac un rhyfeddol i'w rannu gyda theulu a ffrindiau! 

 

Cefnogir gyda chyllid cyhoeddus gan y Loteri Genedlaethol trwy Gyngor Celfyddydau Lloegr.


Mae’n fwy addas i oedran 5+ gan fod y sioe’n para am  105 munud heb egwyl.

 

Nos Iau 13 Medi 6.30pm 

Nos Wener 14 Medi 6.30pm 

Dydd Sadwrn 15 Medi 6:30pm


Y Babell Fawr!
Cae Friars, Coleg Menai, Ffordd Ffriddoedd, Bangor


£15/£12 gostyngiadau

Gostyngiad o 10% i grwpiau o 5 neu fwy gyda’r cod: NOW10 (Nifer cyfyngedig)