Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Pen-blwydd Poenus Pete

Teulu Pontio Family

Lleoliad:
Pontio: Stiwdio | Studio
Amser:
Dydd Sadwrn 23 Chwefror 2019, 11:30
Cyswllt:
Pontio
01248 38 28 28
Mwy o wybodaeth:
https://www.pontio.co.uk/online/19Poenus

Comedi ddisglair, frathog a beiddgar i’r teulu cyfan gan y dramodydd adnabyddus Gary Owen. Mae ’na deulu – Mam, Dad, dau o blant a Cadi y gath. Mae Dad yn dweud nad yw eisiau unrhyw ffwdan ar ei ben-blwydd ac mae Mam yn ei gymryd ar ei air! OND pan mae siom Dad a phŵer drygionus y gath yn dod ynghyd, mae’n achosi anrhefn gyda chanlyniadau digri a doniol tu hwnt. Cynhyrchiad Cymraeg

Canllaw oed: 6+                  

 A sparkling and biting comedy for the whole family by award winning playwright Gary Owen. There’s a family - Mum, Dad, two children and Cadi the cat. Dad says he doesn’t want any fuss at all so Mum takes him at his word. BUT, when disappointment and fury combine with the cat’s mischievous power, hilarious chaos ensues. Welsh language production

Age guidance: 6+