Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Penrhos: powerful women and the curious tale of a knight, a lord and an “honourable" Dr Gareth Huws

Darlith Flynyddol yr Archifau a Chasgliadau Arbennig

Lleoliad:
Darlithfa Eric Sunderland (MALT), Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Mercher 9 Hydref 2019, 17:30–18:30

Bydd y ddarlith yn canolbwyntio ar dair cenhedlaeth o deulu’r Stanley fu’n byw ym Mhenrhos, Caergybi rhwng 1760 a 1880. Bydd yn dangos sut gall astudiaeth o un teulu gyfrannu at ddealltwriaeth hanesyddol ehangach o fywyd yn y Gymru rhannol-wledig yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg ‘hir’.  Yn ganolig i’r ddealltwriaeth hon bydd y rôl hanfodol bwysig
chwaraewyd gan ferched y teulu – rôl a anwybyddir yn aml yn y naratif hanesyddol.  Bydd y ddarlith hefyd yn ystyried a yw dwy ystad a unnwyd trwy briodas yn enghraifft o gyfuniad gyfartal ynteu o feddiant un ystad gan y llall.

Derbynniodd Gareth Huws ddoethuriaeth gan Brifysgol Aberystwyth wedi iddo ymchwilio i’r pwnc ‘Mudo a thŵf trefol yng Nghymru yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg: astudiaeth o dref Caergybi, 1840-1880’.  Ei ddiddordeb arbennig yw’r hyn a elwir y bedwaredd ganrif ar bymtheg ‘hir’ a’r newidiadau cymdeithasol, ieithyddol a chrefyddol yng Nghymru.  Mae wedi treulio oriau lawer yn pori drwy gasgliad ystad Penrhos yn Archifdy’r Brifysgol. 

Traddodir y ddarlith ddydd Mercher, 9 Hydref am 5.30pm yn Narlithfa Eric Sunderland, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor, a bydd sesiwn holi ac ateb yn dilyn.   

Mae mynediad am ddim, ac mae croeso i bawb.  Nid oes angen tocynnau.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag archifau@bangor.ac.uk.