Representing Recent Lives in the Dictionary of National Biography

Lleoliad:
Alun 1.01, Adeilad Alun
Amser:
Dydd Mercher 20 Mawrth 2019, 16:00–17:00
Cyflwynydd:
Ysgol Ieithoedd, Llenyddiaethau ac Ieithyddiaeth
Cyswllt:
Dr Karin Koehler

Representing Recent Lives in the Dictionary of National Biography

Caiff y Dictionary of National Biography (1885-1900) yn aml ei ystyried yn broject enfawr (ac fe wnaeth lenwi 66 o gyfrolau!), ond roedd hefyd yn canolbwyntio'n anghymesur ar fywydau diweddar ac o'r cyfnod Fictoraidd, sef pobl a oedd yn dal yn fyw o fewn cof rhai ar y pryd.  Sut y gwnaeth golygyddion a chyfranwyr y DNB ddelio ag ysgrifennu disgrifiadau terfynol o fywydau rhai a oedd ond wedi marw ychydig cyn hynny?   Mae'r papur hwn yn defnyddio dulliau ieithyddol corpws i ddadansoddi sut y cynrychiolwyd carfan y rhai a anwyd yn 1819 - a oedd yn cynnwys y Frenhines Victoria a llawer o unigolion pwysig eraill. Mae'n cymharu'r bron i 200 o gofnodion y grŵp a aned yn y flwyddyn honno â'r DNB yn gyffredinol, i olrhain sut yr ysgrifennwyd am y bywydau diweddar hynny mewn ffordd wahanol i fywydau rhai a aned lawer ynghynt.  Mae'n dangos bod gender wedi effeithio'n arbennig ar y ffordd y cawsant eu deall fel unigolion a'u cyflwyno fel cenhedlaeth.