Research Professional

Lleoliad:
Ystafell Gyfrifiaduron 2, 3ydd Lawr, Prif Adeilad y Celfyddydau.
Amser:
Dydd Mercher 5 Rhagfyr 2018, 15:00–16:00
Cyswllt:
Dr Hazel Robbins
01248 388142

Research Professional - Beth ydi hwnnw?
•    Adnodd ar-lein yw Research Professional (RP) sy'n cynnwys miloedd o alwadau gan gyrff ariannu yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.
•    Dyma'r gronfa ddata fwyaf cynhwysfawr a hygyrch o ffynonellau cyllid yn y byd. O arianwyr adnabyddus mawr i elusennau bach, arbenigol, mae RP yn cynnwys pob un!
 
Pa Fathau o Gyfleoedd Ariannu?
Mae amrywiaeth enfawr gan gynnwys
•    Grantiau Ymchwil
•    Cymrodoriaethau
•    Cydweithio
•    Teithio
•    Cynadleddau
•    Datblygu Technegol
 
Trosolwg o'r sesiwn
•    Cyflwyniad llawn gan aelod o'r Tîm RP o Lundain
•    Byddwch yn dysgu sut i chwilio am alwadau, creu eich chwiliadau pwrpasol chi eich hun, sydd wedi'u teilwra a gwneud rhybuddion e-bost awtomatig. Mi wnaiff hynny sicrhau y bydd unrhyw alwadau sy'n berthnasol i'r meysydd sydd o ddiddordeb i chi'n cael eu hanfon atoch yn syth unwaith yr wythnos.

Bwcio lle