Research Professional for Postgraduate Researchers

Lleoliad:
Venue details are sent via calendar after booking
Amser:
Dydd Mercher 5 Rhagfyr 2018, 16:00–16:45
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Beth ydi hwnnw?

  • Adnodd ar-lein yw Research Professional (RP) sy'n cynnwys miloedd o alwadau gan gyrff ariannu yn y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.
  • Dyma'r gronfa ddata fwyaf cynhwysfawr a hygyrch o ffynonellau cyllid yn y byd. O arianwyr adnabyddus mawr i elusennau bach, arbenigol, mae RP yn cynnwys pob un!

https://www.bangor.ac.uk/research-support/staff/developing-a-proposal/researchprofessional.php.cy

Pa Fathau o Gyfleoedd Ariannu?

Mae amrywiaeth enfawr gan gynnwys

  • Gwobrau Myfyrwyr
  • Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr Ôl-raddedig
  • Teithio i Gynadleddau
  • Ariannu Traethawd Ymchwil / Traethawd
  • Hyfforddiant

Y Sesiwn

  • Cyflwyniad llawn gan aelod o'r Tîm RP o Lundain
  • Byddwch yn dysgu sut i chwilio am alwadau, creu eich chwiliadau pwrpasol chi eich hun, sydd wedi'u teilwra a gwneud rhybuddion e-bost awtomatig. Mi wnaiff hynny sicrhau y bydd unrhyw alwadau sy'n berthnasol i'r meysydd sydd o ddiddordeb i chi'n cael eu hanfon atoch yn syth unwaith yr wythnos. 

Cyflwynydd:      Saara Santanen, Gweinyddwr Gwasanaethau Cleientiaid, Research Professional 

Sut i Gofrestru

Os ydych chi am ddod wele yma i archebu lle:

Bwcio lle