Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Rhaglennu yn R

Lleoliad:
Venue details are sent as outlook calendar invitation after booking
Amser:
Dydd Iau 31 Hydref 2019, 09:00–16:30
Cyflwynydd:
Doctoral School
Cyswllt:
Doctoral School
01248 382357

Mae hwn yn gwrs undydd dwys ar R. Bydd y cwrs yn gymysgedd o ddarlithoedd a sesiynau ymarferol ar gyfrifiadur. Prif ffocws y cwrs yw technegau rhaglennu R, megis gweithrediadau, ar gyfer dolennau a mynegiannau amodol. Mae’r cwrs yn ddilyniant i’r cwrs Cyflwyniad i R. Rhagdybir bod pob myfyriwr wedi dilyn y cwrs hwn (neu fod ganddynt sgiliau cyfatebol). Mae'r cwrs hwn yn addas i ystod eang o ymgeiswyr. Amlinelliad o’r cwrs:    Gweithrediadau fector: manylion am weithrediadau fector R.    Amodolion: defnyddio datganiadau "if" ac "else" yn R.    Gweithrediadau: beth yw'r gweithrediadau, sut mae eu defnyddio, a sut allwn greu ein gweithrediadau ein hunain.     Dolennu yn R: cyflwyniad i'r cysyniad o ddolennu yn R. Yn arbennig dolennau "for" a "while".     Y gweithrediadau cymhwyso:  apply, tapply ac aelodau eraill o deulu apply.

Bwcio lle