Rheoli Data Ymchwil: Cyflwyniad Cyffredinol

Lleoliad:
LR1 Prif Adeilad Y Celfyddydau
Amser:
Dydd Mercher 13 Mawrth 2019, 13:00–14:00
Cyflwynydd:
Dr Beth Hall
Cyswllt:
Dr Beth Hall
01248 382081

Trosolwg Cynnwys:

Bydd y sesiwn hon yn ymdrin â’r meysydd isod:

•Pam y mae rheoli a chynllunio data ymchwil yn hollbwysig. •Dewisiadau o ran storio data ymchwil.
•Cadw, ail-ddefnyddio ac archifo data ymchwil.
•Rhoi Trefn ar Ddata Ymchwil: labelu a disgrifio cyfresi data.
•Disgwyliadau a chyfrifoldebau cyfreithiol cyllidwyr.
 
Nod y Cwrs: Trafod egwyddorion rheoli data ymchwil yn effeithiol a disgrifio’r gefnogaeth a gynigir yn y Brifysgol i’r diben hwnnw.

Bwcio lle