Rhoi graen ar eich gwaith

Lleoliad:
I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser:
Dydd Mercher 6 Mawrth 2019, 13:00–15:00
Cyflwynydd:
Canolfan Sgiliau Astudio
Cyswllt:
Caryl Pritchard
01248 38 2689

 

 

Mae'r gweithdy hwn yn cyflwyno strategaethau ailddrafftio a golygu y gellwch eu defnyddio i sicrhau eich bod yn dweud yn union yr hyn roeddech wedi'i fwriadu, a'i ddweud yn bwerus.  Bydd cyfle i chi:

  • edrych ar amrywiaeth o wahanol ddulliau o olygu gwaith ysgrifenedig; 
  • roi cynnig ar rai dulliau golygu, fel parau a grwpiau;  
  • ystyried pwysigrwydd y diweddglo mewn testun ysgrifenedig;
  • drafod mewn grwpiau awgrymiadau ar gyfer prawf-ddarllen testunau ysgrifenedig yn effeithlon

Bwcio lle