Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sesiwn: Datblygu Projectau - Datblygu Cynnig Ymchwil

Lleoliad:
CR2, Prif Adeilad y Celfyddydau
Amser:
Dydd Llun 28 Hydref 2019, 12:15–13:00
Cyflwynydd:
Sandra Begley
Cyswllt:
Sandra Begley
2124

 Golwg gyffredinol ar y sesiwn   

Mae'r sesiwn hon yn canolbwyntio ar y gefnogaeth y gallwch ei chael gan y tîm cyn dyfarnu yn y Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith.  Bydd staff yn y Swyddfa Ymchwil, Arloesi ac Effaith yn esbonio'r prosesau mewnol sy'n gysylltiedig â datblygu eich cais am grant ac yn eich cyfeirio at wybodaeth ddefnyddiol.  Yna byddwn yn ystyried y pwyntiau allweddol y dylech eu hystyried yn ystod y cam datblygu o ran paratoi eich cais.  Bydd Dr Cameron Downing cynnig dealltwriaeth am eu profiadau.

 

Ymdrinnir â'r canlynol yn y sesiwn:

Cefnogaeth cyn dyfarnu i ymchwilwyr

Prosesau mewnol - Paratoi eich cais

Galwadau, gofynion a chanllawiau cyllidwyr.

Nodi mentoriaid

Gweithio gyda phartneriaid

Bwcio lle