Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Sesiwn Ymgyfarwyddo PURE

Lleoliad:
RIIO Ystafell Gyfarfod, Llawr Gwael Adeilad Eryri, Canolfan Rheolaeth, Ffordd y Coleg
Amser:
Dydd Mercher 2 Hydref 2019, 10:00–11:00
Cyflwynydd:
Claire Davis, Beth Hall
Cyswllt:
Beth Hall
01248 382081

Trosolwg o'r sesiwn

Er mwyn rheoli gweithgareddau ymchwil mae Prifysgol Bangor wedi gweithredu System Rheoli Gwybodaeth Ymchwil o’r enw PURE. Gallwch fewngofnodi i PURE drwy’r cyfeiriad gwe yma http://pure.bangor.ac.uk. Mae’r system hon yn anelu at ddarparu atebion ar gyfer yr ymchwilwyr eu hunain yn ogystal a staff cefn swyddfa sydd yn gweinyddu ymchwil o fewn y Brifysgol. Mae’r system PURE yn cefnogi effeithlonrwydd sefydliadol a hefyd yn darparu ffenestr siop broffesiynol ei naws ar gyfer holl weithgarwch ymchwil y Brifysgol trwy borth ymchwil newydd http://ymchwil.bangor.ac.uk. Mae PURE yn dwyn ynghyd gwybodaeth ymchwil o ffynonellau mewnol ac allanol ac yn hwyluso ymagwedd seiliedig ar dystiolaeth i strategaethau ymchwil a chydweithio Bangor, asesu ymarferion, RCUK yng nghyd destyn mynediad agored HEFCE.

Bydd pob sesiwn yn ymdrin a’r canlynol:

•    Trosolwg Cyffredinol PURE

•    Eich proffil personol, negeseuon e-bost a negeseuon PURE, porth PURE

•    Cynnig allbynnau ar gyfer REF

•    Rheoli eich allbynnau a’r ystorfa PURE

•    Rheoli eich Effeithiau a Gweithgareddau ymchwil

•    Cyfle ar gyfer unrhyw gwestiwn

Bwcio lle