Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Tacluso

Lleoliad:
Stiwdio, Pontio
Amser:
Dydd Sadwrn 17 Mawrth 2018, 00:00

Peut-être Theatre yn cyflwyno

Tacluso


Mae Peut-être Theatre yn dychwelyd i Pontio yn dilyn eu sioe poblogaidd Shhh…Bang!

Pan mae pethau'n dechrau'n hynod drefnus does ond un ffordd y gallant fynd wedyn ... ac mae'r sioe theatr-dawns yma'n mynd yn llanast llwyr!

Pam na all taclusrwydd fod yn gyffrous i blant neu anrhefn yn destun llawenydd i rieni? Pwy ddywedodd bod yna 'ffordd iawn' beth bynnag? Wedi'i seilio ar awydd plentyn i greu trefn, patrymau a systemau, mae'r sioe hon yn daith hwyliog a dyrchafol i ganfod a all anrhefn a threfn fyth fyw'n gytûn efo'i gilydd. Gyda llond gwlad o syrpreisys, mae Tacluso yn barti nas anghofir!

Datblygwyd y cynhyrchiad mewn partneriaeth gyda GOSH Arts, cleifion a theuluoedd ac Adran Gwasanaethau Seicolegol Ysbyty Great Ormond Street.

Gweithdy creadigol am ddim gyda Nerys Jones yn dilyn pob sioe

Canllaw oed: 3+
Sioe ddi-iaith

Dydd Sadwrn 17 Mawrth

11.30am a 2.30pm

Stiwdio

£6/£20 tocyn teulu a ffrindiau (4 o bobl, o leiaf un o dan 18)