Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Teithiau tywys o gasgliadau celf a serameg Prifysgol Bangor

Lleoliad:
Prif Adeilad y Brifysgol, Ffordd y Coleg Road, Bangor, LL57 2DG
Amser:
Dydd Sadwrn 16 Tachwedd 2019, 11:00–12:00
Cyswllt:
Storiel
01248 353 368

Bydd teithiau tywys yn cael eu cynnal o gwmpas Casgliadau Celf a Serameg Prifysgol Bangor ym mis Hydref a Tachwedd. Y bwriad ydi codi ymwybyddiaeth o’r casgliadau pwysig yma, gyda’r uchafbwyntiau yn cynnwys murlun gan Edward Povey yn Neuadd Powis, celf a serameg yng Nghoridor Ystafell Cyngor y Brifysgol a chyfle i weld a dysgu am waith celf gan artistiaid enwog fel Kyffin Williams, Brenda Chamberlain, Peter Prendergast a Frederick William Hayes.

Mae’r teithiau tywys yma yn rhan o ymgyrch ar y cyd rhwng Cyngor Gwynedd a Phrifysgol Bangor i gynyddu mynediad i gasgliadau amgueddfeydd y Brifysgol. Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl lleol ac ymwelwyr i fwynhau a dysgu o’r creiriau sydd yn cael eu harddangos.

Cynhelir y teithiau tywys o fynedfa Prif Adeilad y Brifysgol, Ffordd y Coleg, Bangor ar Sadyrnau 19 o Hydref ac 16 o Dachwedd. Cynhelir y teithiau 11.00yb-12.00yp.

Os oes gennych ddiddordeb mynychu’r teithiau tywys, gofynnir i chi gadw eich lle gan mai dim ond lle i 15 person sydd ar bob taith. Gallwch wneud hyn drwy ffonio Storiel ar 01248 353368 neu e-bostio storiel@gwynedd.llyw.cymru