Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

The Ensemble of St Luke's

Lleoliad:
Stiwdio, Pontio
Amser:
Dydd Mawrth 20 Chwefror 2018, 20:00

The Ensemble of St Luke’s

Rydym yn parhau i ddatblygu ein perthynas gyda Cherddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl yn 2018 ac yn falch o allu cynnwys yr ensemble llai, Ensemble of St Luke’s, yn ein rhaglen.

Sefydlwyd 'Ensemble of St Luke' yn 1992, pan fu i grŵp o ffrindiau, pob un yn aelodau o Gerddorfa Ffilharmonig Frenhinol Lerpwl, benderfynu perfformio nifer o gyngherddau siambr i godi arian at wahanol elusennau.

Oddi ar hynny, mae wedi mynd o nerth i nerth, gan berfformio'n rheolaidd mewn clybiau a gwyliau cerddoriaeth ar draws Cymru a gogledd Lloegr.

Yn 2012 gwahoddwyd yr ensemble i roi cyngerdd arbennig i ddathlu canmlwyddiant Cymdeithas Rodewald, un o'r cymdeithasau cyngherddau cerddoriaeth siambr hynaf yn y byd. Yn Awst 2014, nhw oedd y grŵp siambr cyntaf i'w cynnwys yng Ngŵyl Gerdd Ryngwladol Lerpwl.

Maent yn hyfforddi'n rheolaidd ym Mhrifysgol Hope Lerpwl a Phrifysgol Lerpwl, gan ymddangos yn aml yng nghyfres gyngherddau'r ddwy brifysgol.

Y tymor hwn, mae'r ensemble yn dathlu pum mlynedd ar hugain ers ei sefydlu.

Nos Fawrth 20 Chwefror
8pm
Stiwdio
£12 / £10 dros 60 / £8 myfyrwyr a dan 18