Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Traethodau Hir Campus: Diffinio eich Pwnc

Lleoliad:
I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser:
Dydd Iau 1 Chwefror 2018, 10:00–12:00
Cyflwynydd:
Canolfan Sgiliau Astudio
Cyswllt:
Caryl Pritchard
01248 38 2689

A yw bwriad eich ymchwil yn gyraeddadwy, a beth yw’r rhesymau dros ddilyn y trywydd hwnnw? Dyma ddau gwestiwn sy’n cael eu hystyried yn y gweithdy hwn wrth i ni weithio drwy’r broses o gynhyrchu cwestiwn ymchwil yn seiliedig ar eich pwnc dewisol chi.

Bwcio lle