Why write the history of Wales – then and now?’, Yr Athro Huw Pryce

Darlith O`Donnell 2019

Lleoliad:
Ystafell Ddarlithio 4, Prif Adeilad y Brifysgol, Prifysgol Bangor
Amser:
Dydd Llun 25 Mawrth 2019, 18:00–19:00

Ar adeg pan fydd y cyfleoedd i ddysgu am hanes Cymru’n destun trafod cyhoeddus yng Nghymru, mae’n amserol ystyried sut yr aethpwyd at i sgrifennu hanes Cymru yn y gorffennol ac yn ddiweddar.  Dyna amcan y ddarlith hon.  Mae Huw Pryce yn Athro Hanes Cymru ym Mhrifysgol Bangor, ac yn cwblhau llyfr ar Writing Welsh History: Medieval Legacies and Modern Narratives.

Cyflwynir y ddarlith ar y cyd â Chanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru, ac mae croeso cynnes i bawb.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â public.lectures@bangor.ac.uk.