Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Y Tad

Lleoliad:
Theatr Bryn Terfel, Pontio
Amser:
Dydd Iau 22 Chwefror 2018, 19:30–22:00
(A phob dydd tan ddydd Iau 22 Chwefror 2018)

Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad â Pontio

Y Tad

Trosiad Cymraeg gan GERAINT LØVGREEN
Cyfarwyddwr ARWEL GRUFFYDD

Mae ’na bethau rhyfedd yn digwydd o’n cwmpas ni. Wyt ti’m ’di sylwi?

Dyma stori ddirdynnol am ŵr sy’n methu deall yr hyn sy’n digwydd iddo pan fo’i gof yn dadfeilio, a merch sy’n ceisio dygymod â salwch ei thad.

Trosiad newydd i’r Gymraeg o Le Père, enillydd Gwobr Molière 2014 am y Ddrama Orau, ac enillydd cystadleuaeth Trosi Drama i’r Gymraeg, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2016.

Dwi yn ’y nhŷ fy hun, tydw? Yndw? . . . Nach’dw?. . . ’Y nhŷ i ydi hwn, yndê?

Cast yn cynnwys: Dyfan Roberts, Catrin Mara, Dafydd Emyr, Fflur Medi Owen, Rhodri Siôn, Mirain Fflur.

Canllaw oed: 11+

 

Nos Fercher 21 Chwefror
7.30pm (rhagddangosiad)
£14/£12 gostyngiadau   

Nos Iau 22 Chwefror
7.30pm
Dydd Gwener 23 Chwefror
2pm a 7.30pm
£15/£13 gostyngiadau

Theatr Bryn Terfel


Sgwrs cyn sioe i rai'n dysgu
Cymraeg Nos Fercher, 21
Chwefror, 6.30pm
Stiwdio
 

Mae'r tocynnau AM DDIM
ond rhaid eu harchebu
ymlaen llaw

Sgwrs ar ôl y sioe Dydd Iau,
22 Chwefror Theatr Bryn Terfel
 

 

Gostyngiad grŵp ar gael, holwch y Swyddfa Docynnau.

Bydd modd i’r di-Gymraeg ddilyn y perfformiad gydag ap Sibrwd. Manylion: theatr.cymru