Rhagfyr 2019

SuLlMaMeIGSa
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Y tu ôl i Eyes Wide Shut

Lleoliad:
London College of Communication, University of the Arts London, Elephant and Castle, London
Amser:
Dydd Llun 16 Rhagfyr 2019 – Dydd Mawrth 17 Rhagfyr 2019
Cyflwynydd:
The University of Arts London Archives and Special Collections Centre a'r Ganolfan Astudiaethau Ffilm, Teledu a Sgrin ym Mhrifysgol Bangor.
Cyswllt:
Yr Athro Nathan Abrams

 

Y tu ôl i  Eyes Wide Shut

Lleoliad: London College of Communication, University of the Arts London, Elephant and Castle, Llundain, 16 a 17 Rhagfyr 2019

Ugain mlynedd ers ei rhyddhau, mae  Eyes Wide Shut Stanley Kubrick yn parhau i fod yn ffilm gymhleth, weledol gref am fywyd teuluol, cynyrfiadau rhywiol, a breuddwydion. Hwn oedd y gwaith enigmatig olaf gan ei grëwr a oedd yr un mor enigmatig. Gadawodd farc annileadwy ar ein diwylliant poblogaidd ac mae'n parhau i fod mor berthnasol ag erioed. Cafodd Eyes Wide Shut ei difrïo a'i chamddeall yn enbyd pan ddaeth allan gyntaf ac ers hynny mae wedi bod yn destun dadlau a thrafod brwd ymhlith beirniaid ac academyddion. Edrychwyd arni o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau a safbwyntiau methodolegol. Bwriad y gynhadledd hon, ugain mlynedd ar ôl ei rhyddhau, yw dod ag ysgolheigion a chefnogwyr Eyes Wide Shut o amrywiol gefndiroedd disgyblaethol at ei gilydd, yn ogystal â rhai a fu'n gweithio ar y ffilm ei hun. Byddant yn trafod ei heffaith ac yn ystyried ei safle o fewn gwaith Kubrick yn gyffredinol, yn ogystal â'r diwylliant gweledol a chymdeithasol-wleidyddol ehangach. 

Dyma rai safbwyntiau posib i'w hystyried:

·         Eyes Wide Shut – gwreiddiau, dylanwadau, cynhyrchu, estheteg, cyhoeddusrwydd, derbyniad, y blynyddoedd dilynol

·         Ymhle mae Eyes Wide Shut yn sefyll o fewn gwaith Kubrick yn gyffredinol?

·         Beth yw gwaddol Eyes Wide Shut yn ddiwylliannol/yn y byd gwneud ffilmiau?

·         Beth yw sefyllfa Eyes Wide Shut o fewn y diwylliant gweledol ehangach?

·         Eyes Wide Shut a bod yn rhieni/magu plant

·         Eyes Wide Shut a hil, ethnigrwydd ac arwahanrwydd

·         Eyes Wide Shut ac Arthur Schnitzler

·         Eyes Wide Shut a seicdreiddiad

·         Eyes Wide Shut fel comedi dywyll

·         Cynulleidfaoedd, ffans a 'chwlt' Eyes Wide Shut

·         Eyes Wide Shut a'r dychymyg cynllwyniol.

 

Anfonwch grynodebau 300 gair, ynghyd â nodyn bywgraffyddol byr, at Nathan Abrams (n.abrams@bangor.ac.uk) a Georgina Orgill (g.orgill@arts.ac.uk) erbyn 1 Hydref, 2019 os gwelwch yn dda. Anogir anfon cyflwyniadau cynnar, a byddwn yn ceisio cadarnhau a fyddant yn cael eu derbyn ai peidio yn fuan ar ôl eu derbyn. 

 

Trefnir y gynhadledd ar y cyd gan The University of Arts London Archives and Special Collections Centre a'r Ganolfan Astudiaethau Ffilm, Teledu a Sgrin ym Mhrifysgol Bangor.

Y tu ôl i  Eyes Wide Shut

Lleoliad: London College of Communication, University of the Arts London, Elephant and Castle, Llundain, 16 a 17 Rhagfyr 2019

Ugain mlynedd ers ei rhyddhau, mae  Eyes Wide Shut Stanley Kubrick yn parhau i fod yn ffilm gymhleth, weledol gref am fywyd teuluol, cynyrfiadau rhywiol, a breuddwydion. Hwn oedd y gwaith enigmatig olaf gan ei grëwr a oedd yr un mor enigmatig. Gadawodd farc annileadwy ar ein diwylliant poblogaidd ac mae'n parhau i fod mor berthnasol ag erioed. Cafodd Eyes Wide Shut ei difrïo a'i chamddeall yn enbyd pan ddaeth allan gyntaf ac ers hynny mae wedi bod yn destun dadlau a thrafod brwd ymhlith beirniaid ac academyddion. Edrychwyd arni o amrywiaeth eang o ddisgyblaethau a safbwyntiau methodolegol. Bwriad y gynhadledd hon, ugain mlynedd ar ôl ei rhyddhau, yw dod ag ysgolheigion a chefnogwyr Eyes Wide Shut o amrywiol gefndiroedd disgyblaethol at ei gilydd, yn ogystal â rhai a fu'n gweithio ar y ffilm ei hun. Byddant yn trafod ei heffaith ac yn ystyried ei safle o fewn gwaith Kubrick yn gyffredinol, yn ogystal â'r diwylliant gweledol a chymdeithasol-wleidyddol ehangach. 

Dyma rai safbwyntiau posib i'w hystyried:

 • Eyes Wide Shut – gwreiddiau, dylanwadau, cynhyrchu, estheteg, cyhoeddusrwydd, derbyniad, y blynyddoedd dilynol
 • Ymhle mae Eyes Wide Shut yn sefyll o fewn gwaith Kubrick yn gyffredinol?
 • Beth yw gwaddol Eyes Wide Shut yn ddiwylliannol/yn y byd gwneud ffilmiau?
 • Beth yw sefyllfa Eyes Wide Shut o fewn y diwylliant gweledol ehangach?
 • Eyes Wide Shut a bod yn rhieni/magu plant
 • Eyes Wide Shut a hil, ethnigrwydd ac arwahanrwydd
 • Eyes Wide Shut ac Arthur Schnitzler
 • Eyes Wide Shut a seicdreiddiad
 • Eyes Wide Shut fel comedi dywyll
 • Cynulleidfaoedd, ffans a 'chwlt' Eyes Wide Shut 
 • Eyes Wide Shut a'r dychymyg cynllwyniol.

Anfonwch grynodebau 300 gair, ynghyd â nodyn bywgraffyddol byr, at Nathan Abrams (n.abrams@bangor.ac.uk) a Georgina Orgill (g.orgill@arts.ac.uk) erbyn 1 Hydref, 2019 os gwelwch yn dda. Anogir anfon cyflwyniadau cynnar, a byddwn yn ceisio cadarnhau a fyddant yn cael eu derbyn ai peidio yn fuan ar ôl eu derbyn. 

Trefnir y gynhadledd ar y cyd gan The University of Arts London Archives and Special Collections Centre a'r Ganolfan Astudiaethau Ffilm, Teledu a Sgrin ym Mhrifysgol Bangor.