Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ymweliad Blynyddol UKRO/Cyngor Ymchwil

Lleoliad:
Ystafell Gynhadledd 3 Cledwyn , Prif Adeilad y Brifysgol
Amser:
Dydd Iau 6 Medi 2018, 10:00–16:00
Cyswllt:
Cornelia Thomas
01248 38 8122

Eleni bydd ein ymweliad blynyddol yn ddiwrnod ffocws ar ERC gyda Andrew Macdonell, ein Ymgynghorydd Ewropeaidd ar gyfer Cymru UKRO (Swyddfa Ymchwil y DU, Brwsel). Andrew yw’r pwynt cyswllt hefyd ar gyfer yr ERC.

 Noder:  Mae Andrew wedi cytuno adolygu ac arsylwi ar gynigion rhannol neu ddrafft ac/neu CV ymgeiswyr cyn yr ymweliad E-bostiwch Cornelia Thomas (c.thomas@bangor.ac.uk) erbyn 10.00 20 Awst.    

Rhaglen

10:00 – Diweddariad UKRO, BREXIT a sefyllfa Ariannu DU-UE 

  

10:20 – ERC – Beth maen gynnig a ariannu 

Grant Cychwynnol: Dyddiad cau Hydref 2018 

Grant Cydlynol: Dyddiad cau Chwefror 2019 

Grant Synergedd: Dyddiad cau Tachwedd 2018 

  

11:10 - Sut i ymgeisio. Diweddariad o’r broses Ymgeisio gyda ffocws ar gwahanol adrannau (A, B1 a B2) 

  

12:00 – Cymorth o’r Adran Ymchwil ac Amserlen ymgeisio 

  

12:10 - Sgwrs a Cwestiynau efo ymgeisydd 

llwyddiannus ERC – Dr Kami Koldewyn 

  

13:00 – Cinio (darparwyd). Cyfle i sgwrsio efo 

Andrew ac ymgeiswyr eraill. 

  

14:00 – Trafodaeth mewn grwp ar geisiadau. 

Ymgeisydd i baratoi cwestiynau ar eu ceisiadau o flaen llaw a trafod mewn  grwp gyda ffocws o wella strwythur ceisiadau. 

  

15:00 – Enghraifft weithredol mewn grwp. 

Andrew i baratoi cwestiynau a phroblemau mae wedi delio a nhw yn y gorffennol a phobl I geisio datrys beth i’w wneud/ beth fyddai’r ERC yn eu wneud. 

 

Nodwch yn y bocs “gofynion arbennig” os ydych am aros i ginio.

 

 

Bwcio lle