Ysgrifennu ar gyfer Lles

Gweithdy CELT ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol

Lleoliad:
Ystafell Seminar Wheldon
Amser:
Dydd Mercher 27 Mawrth 2019, 14:00–16:00
Cyflwynydd:
Dr Ann-Marie Smith
Cyswllt:
CELT

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i'r gweithdy 'blasu' dwy awr hwn sy'n rhoi cyflwyniad i chi i egwyddorion ac ymarfer ysgrifennu archwiliadol a llawn mynegiant i hybu lles.   

Yng nghyd-destun amgylchedd cynyddol gystadleuol, mae'r gweithdy hwn yn hyrwyddo defnyddio ysgrifennu creadigol ac adfyfyriol fel ffordd effeithiol o adfyfyrio ar ein hymarfer proffesiynol ac arnom ni ein hunain.  Mae tystiolaeth eang i gefnogi'r gred y gall ysgrifennu hybu cyfathrebu a hunan-ddealltwriaeth, lleihau straen a phryder, a gwella hunan-ddelwedd ac ymdeimlad cyffredinol o les (gweler Bolton 2011).

Pwy ddylai ddod:

Mae'r gweithdy hwn y tu allan i ffiniau unrhyw ddisgyblaeth benodol, a bydd yn apelio at unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymarfer ysgrifennu ac adfyfyrio fel cyfryngau ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol.  
Sylwer: nid oes angen i chi fod yn ysgrifennwr neu'n fardd i gymryd rhan!  Canolbwyntir yma ar y broses o ysgrifennu yn hytrach na'r cynnyrch, cyhoeddi, neu ansawdd iaith. Oherwydd hynny mae'n agor porth amgen i hunan-wybodaeth a dealltwriaeth. Nid oes unrhyw orfodaeth arnoch i rannu'r hyn rydych yn ei ysgrifennu yn y sesiwn.

Beth y gellwch ddisgwyl ei ddysgu:

Erbyn diwedd y sesiwn bydd y cyfranogwyr yn gwybod am y canlynol:

  • strategaethau creadigol i hybu sgiliau meddwl a datblygiad personol
  • sut i ddefnyddio awgrymiadau ysgrifennu byr i arwain at ysgrifennu ymchwiliadol dwfn
  • sut i weithredu ac addasu'r dulliau hyn i gyd-destunau dysgu gwahanol
  • egwyddorion, moeseg a ffiniau defnyddio'r dull gweithredu hwn
  • adnoddau a argymhellir a thestunau allweddol