Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

Ysgrifennu ar gyfer Lles

Lleoliad:
Ystafell Seminar Wheldon
Amser:
Dydd Mercher 15 Ionawr 2020, 13:30–15:30
Cyflwynydd:
Dr Anne-Marie Smith
Cyswllt:
CELT

Fe'ch gwahoddir yn gynnes i'r gweithdy 'blasu' dwy awr hwn sy'n rhoi cyflwyniad i chi i egwyddorion ac ymarfer ysgrifennu archwiliadol a llawn mynegiant i hybu lles.    

Yng nghyd-destun amgylchedd cynyddol gystadleuol, mae'r gweithdy hwn yn hyrwyddo defnyddio ysgrifennu creadigol ac adfyfyriol fel ffordd effeithiol o adfyfyrio ar ein hymarfer proffesiynol ac arnom ni ein hunain.  Mae tystiolaeth eang i gefnogi'r gred y gall ysgrifennu hybu cyfathrebu a hunan-ddealltwriaeth, lleihau straen a phryder, a gwella hunan-ddelwedd ac ymdeimlad cyffredinol o les (gweler Bolton 2011).  

Pwy ddylai ddod: 

Mae'r gweithdy hwn y tu allan i ffiniau unrhyw ddisgyblaeth benodol, a bydd yn apelio at unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymarfer ysgrifennu ac adfyfyrio fel cyfryngau ar gyfer datblygiad personol a phroffesiynol.   

Sylwer: nid oes angen i chi fod yn ysgrifennwr neu'n fardd i gymryd rhan!  Canolbwyntir yma ar y broses o ysgrifennu yn hytrach na'r cynnyrch, cyhoeddi, neu ansawdd iaith. Oherwydd hynny mae'n agor porth amgen i hunan-wybodaeth a dealltwriaeth. Nid oes unrhyw orfodaeth arnoch i rannu'r hyn rydych yn ei ysgrifennu yn y sesiwn. 

Beth y gellwch ddisgwyl ei ddysgu: 

Erbyn diwedd y sesiwn bydd y cyfranogwyr yn gwybod am y canlynol:  

  •  strategaethau creadigol i hybu sgiliau meddwl a datblygiad personol  
  • sut i ddefnyddio awgrymiadau ysgrifennu byr i arwain at ysgrifennu ymchwiliadol dwfn  
  • sut i weithredu ac addasu'r dulliau hyn i gyd-destunau dysgu gwahanol  
  • egwyddorion, moeseg a ffiniau defnyddio'r dull gweithredu hwn 
  •  adnoddau a argymhellir a thestunau allweddol 

Bwcio lle