Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgrifennu brawddegau gwell

Lleoliad:
I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser:
Dydd Mercher 13 Chwefror 2019, 13:00–15:00
Cyflwynydd:
Canolfan Sgiliau Astudio
Cyswllt:
Caryl Pritchard
01248 38 2689

 

Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar ffyrdd ymarferol o olygu gwallau cyffredin mewn saernïo brawddegau, iaith a llif rhesymegol a geir yn eich ysgrifennu. Dylai'r sesiwn fod o ddiddordeb pe bai adborth gan eich darlithwyr yn awgrymu bod angen i chi gaboli eich atalnodi, eich gramadeg neu eich iaith. Bydd cyfle i chi:


  • weithio mewn parau i ddadansoddi enghreifftiau a dysgu sut i olygu camgymeriadau cyffredin;
  • edrych mewn grwpiau sut i osgoi camgymeriadau cyffredin mewn ysgrifennu academaidd; 
  • gynllunio trefn pob brawddeg er mwyn cyflwyno'ch syniadau yn gliriach yn ysgrifenedig; 
  • edrych ar ddulliau prawf-ddarllen sylfaenol

 

Bwcio lle