Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Ysgrifennu crynodeb eich traethawd hir

Lleoliad:
I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser:
Dydd Iau 28 Chwefror 2019, 10:00–12:00
Cyflwynydd:
Canolfan Sgiliau Astudio
Cyswllt:
Caryl Pritchard
01248 38 2689

Beth sy'n gwneud crynodeb da? Nod y gweithdy hwn yw ateb y cwestiwn hwn trwy gymharu crynodebau o wahanol ddisgyblaethau ac yna llunio casgliadau am nodweddion craidd. Bydd cyfle i chi:

 

  • drafod nodweddion crynodebau mewn parau neu grwpiau 
  • edrych ar grynodebau enghreifftiol i lunio casgliadau am nodweddion craidd sy'n gysylltiedig â saernïaeth a chynnwys
  • ymateb i gwestiynau i'ch helpu i ganolbwyntio'ch ymchwil, i dynnu sylw at y broblem y mae'ch cwestiwn yn anelu at ymdrin ag ef ac i asesu beth rydych yn ei gynnig neu'n ei gyfrannu at ymchwil sy'n bodoli eisoes 
  • ystyried dulliau i'ch helpu i grynhoi eich gwaith eich hun

Bwcio lle