Ysgrifennu rhagarweiniad eich traethawd hir

Lleoliad:
I'w gadarnhau wrth gofrestru
Amser:
Dydd Iau 7 Mawrth 2019, 10:00–12:00
Cyflwynydd:
Canolfan Sgiliau Astudio
Cyswllt:
Caryl Pritchard
01248 38 2689

 

Mae'r gweithdy hwn yn edrych ar swyddogaeth rhagarweiniad ysgrifenedig a'r camau y mae awduron yn eu gwneud wrth gyflwyno eu gwaith i'w darllenwyr. Bydd cyfle i chi: 

 

  • drafod nodweddion rhagarweiniad mewn parau neu grwpiau 
  • ddadansoddi rhagarweiniadau enghreifftiol i lunio casgliadau am nodweddion craidd sy'n gysylltiedig â saernïaeth, cynnwys ac iaith
  • ymateb i gwestiynau sy'n gysylltiedig ag un model arbennig 
  • ystyried dulliau neu ffyrdd newydd o addasu model penodol, i gymhwyso nodweddion craidd at eich disgyblaeth eich hun

Bwcio lle