Have your Say! Health Economics research event

ESRC Festival of Social Science event

Location:
Dinorwig Room, Reichel Hall, Ffriddoedd Road, Bangor
Time:
Thursday 7 November 2019, 13:00–15:30
Presenter:
Centre for Health Economics and Medicines Evaluation
Contact:
Dr Llinos Haf Spencer
01248 383171

Come and discover, discuss and learn about Health Economics research in North Wales! 

A FREE event for members of the public. Everyone welcome. 

1pm – 1:30pm FREE buffet lunch 

1:30pm          Croeso/Welcome   Dr Mary Lynch, CHEME, Prifysgol Bangor University

1:30pm – 3:30pm      rafodaethau grŵp / Group discussions

 Cyfle i ddweud eich ddweud eich dweud am ymchwil economeg iechyd mewn grŵp bach.

Have your say on health economics research in North Wales in small groups

 Dweud eich dweud - Grŵp 1 / Have your say - Group 1Iechyd a Lles yng Nghymru / Health and wellbeing in Wales

Dweud eich dweud - Grŵp 2 / Have your say - Group 2Presgripsiwn cymdeithasol / Social prescribing

Dweud eich dweud - Grŵp 3 / Have your say - Group 3Prosiect Opsiynau a Dewisiadau Dialysis / Dialysis Options and Choices 

Dweud eich dweud - Grŵp 4 / Have your say - Group 4 Gwerthuso meddyginiaethau sy’n canolbwyntio ar y claf / Patient focused medicines evaluation

 3:30pmTe a choffi / Tea and coffee

Taflen adborth 2 (Sesiwn y prynhawn) / Feedback from 2 (Afternoon Session)

Cyfle i gynrychiolwyr sgwrsio'n anffurfiol â'r ymchwilwyr o Brifysgol Bangor i drafod syniadau ar gyfer ymchwil economeg iechyd a chofrestru ar gyfer Grŵp Ymgysylltu a Cynnwys y Cyhoedd WHESS.

Chance for delegates to chat informally with the researchers from Bangor University to discuss ideas for health economics research and sign up for the WHESS Public Involvement and Engagement Group.

Register to attend here