Showcase of social prescribing and wellness in Wales

ESRC Festival of Social Sciences event

Location:
Dinorwig Room, Reichel Hall, Ffriddoedd Road, Bangor
Time:
Thursday 7 November 2019, 09:50–13:30
Presenter:
Centre for Health Economics and Medicines Evaluation
Contact:
Dr Llinos Haf Spencer
01248 383171

Come and discover, discuss and learn about Health Economics research in North Wales!  
 Health and wellbeing Social prescribing  Investment across the life course Patient focused medicines evaluation Dialysis Options and Choices  

AM                         Cyflwyniadau - Talks

9:50am                 Croeso / Welcome, Yr Athro / Professor Rhiannon Tudor Edwards, CHEME, Prifysgol Bangor University

10:00am              Iechyd a lles / Health and wellbeing, Dr Ned Hartfiel, Hwb Gwerth Cymdeithasol/Social Value Hub, CHEME, Prifysgol Bangor University

10:25am               Presgripsiwn cymdeithasol / Social prescribing Dr Mary Lynch, Ysgol Gwyddorau Iechyd/School of Health Sciences & CHEME, Prifysgol Bangor University.

10:50am              Buddsoddiad dros y cwrs bywyd / Investment across the life course, Yr Athro/Professor Rhiannon Tudor Edwards, CHEME, Prifysgol Bangor University

11:15am              Te a choffi / Tea and coffee

11:30am               Gwerthuso meddyginiaethau sy’n canolbwyntio ar y claf / Patient focused medicines evaluation, Dr Emily Holmes, CHEME, Prifysgol Bangor University

11:55am               Prosiect Opsiynau a Dewisiadau Dialysis / Dialysis Options and Choices, Dr Leah McLaughlin & Dr Joanna Charles, Prifysgol Bangor University

12:20pm               Amser ar gyfer trafodaeth / Time for discussion

12:45pm               Taflen adborth Sesiwn 1 / Session 1 Feedback form

FREE buffet lunch  

Register to attend here   

A FREE event for members of the public. Everyone welcome.