Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

#bedwyr20: Canolfan Bedwyr yn dathlu 20

Yn y cyntaf o gyfres o ddigwyddiadau i gofnodi ei phen-blwydd yn 20, bydd Canolfan Bedwyr yn agor ei drysau ar gyfer prynhawn agored ddydd Mawrth nesaf 13 Medi.

Cafodd y ganolfan ym Mhrifysgol Bangor, sy’n arbenigo mewn darparu gwasanaethau, ymchwil a thechnoleg ar gyfer y Gymraeg, ei sefydlu ym mis Awst 1996 a’i henwi ar ôl yr Athro Bedwyr Lewis Jones.

Fel Athro’r Gymraeg ym Mhrifysgol Bangor, roedd Bedwyr yn adnabyddus fel llais cryf dros y Gymraeg yn y Brifysgol ac fel ysgolhaig a oedd yn credu mewn rhannu ei ddysg gyda’r gymdeithas yn ehangach. Yn yr un modd, mae Canolfan Bedwyr wedi ennill bri cenedlaethol a rhyngwladol am ei gwaith dros y blynyddoedd yn datblygu, hyrwyddo a hwyluso defnydd o’r Gymraeg yn y Brifysgol ei hun a thu hwnt. 

Yn ystod y prynhawn agored bydd cyfle i gyfarfod â staff y ganolfan ac i weld a thrafod y datblygiadau diweddaraf yn ei gwaith. Mae’r datblygiadau hyn yn cynnwys cyrsiau a chyfleoedd hyfforddi newydd yn ogystal â datblygiadau mewn technoleg lleferydd a chyfieithu.

Dywedodd Dr Llion Jones, Cyfarwyddwr y Ganolfan: “O’i dyddiau cynharaf mae’r ganolfan wedi rhoi pwyslais ar rannu ei harbenigeddau a cheisio ymateb i anghenion y byd y tu hwnt i’r Brifysgol. Mae’n addas felly mai ein digwyddiad cyntaf ar ddechrau blwyddyn o ddathliadau yw prynhawn agored i rannu gwybodaeth a syniadau.”

Dywedodd Yr Athro Jerry Hunter, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Bangor gyda chyfrifoldeb penodol am y Gymraeg: “Mae Prifysgol Bangor yn ymfalchïo yn ei statws fel y sefydliad addysg uwch arweiniol o ran y Gymraeg ac yn y ffaith fod hyrwyddo’r Gymraeg yn un o’i phedair nod strategol. Mewn sawl ffordd, Canolfan Bedwyr ydy’r pwerdy sy’n tanio’r dyhead hwnnw, a hynny mewn sefydliad lle mae 70% o’r gweithlu yn siarad neu ddysgu Cymraeg  erbyn hyn.”

Cynhelir y Prynhawn Agored yng Nghanolfan Bedwyr, sef Neuadd Dyfrdwy Ffordd y Coleg rhwng 1-4 brynhawn Mawrth 13 Medi.

Cewch ragor o wybodaeth am yr ugain mlynedd cyntaf yn hanes y ganolfan ar wefan arbennig: www.bangor.ac.uk/canolfanbedwyr/20/index.php.cy

Dyddiad cyhoeddi: 8 Medi 2016