Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

‘Can the UN trump Trump?’: Cadeirydd Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig y Deyrnas Unedig (UNA-UK) yn rhoi darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Bangor

Yr Arglwydd Wood yw Cadeirydd Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig (y Deyrnas Unedig).Yr Arglwydd Wood yw Cadeirydd Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig (y Deyrnas Unedig).Yng nghyd-destun byd sy'n gynyddol hollti'n garfanau gelyniaethus, ydi'r Cenhedloedd Unedig yn fwy neu'n llai pwysig?  Pa mor hanfodol yw amlochroldeb wrth wynebu materion cyfoes byd-eang?  Mewn darlith gyhoeddus ddadlennol, gaiff ei thraddodi ddydd Gwener, 8 Rhagfyr am 5.30pm yn Narlithfa Eric Sunderland, Prif Adeilad y Celfyddydau, Prifysgol Bangor, bydd yr Arglwydd Wood, Cadeirydd Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig (y Deyrnas Unedig), yn trafod perthnasedd y Cenhedloedd Unedig ar adeg pan fo'r sefydliad yn cael ei ddilorni a'i gamddeall yn gynyddol.  Teitl y ddarlith yw 'Can the UN trump Trump?', ac i ddilyn ceir sesiwn holi ac ateb.  Cyflwynir y siaradwr gan yr Is-Ganghellor, Yr Athro John Hughes. 

Mae'r Arglwydd Wood yn aelod o Dŷ'r Arglwyddi ac yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Rhydychen.  Arferai fod yn Uwch Gynghorwr Arbennig ar bolisi tramor i'r Prif Weinidog, Gordon Brown, gan ymdrin ag Ewrop, yr Unol Daleithiau, y Dwyrain Canol a chysylltiadau â sefydliadau rhyngwladol.  Fel academydd mae wedi ysgrifennu'n helaeth ar economi wleidyddol a gwleidyddiaeth Ewrop.

Mae’r ddarlith am ddim ac mae croeso i bawb.  Noddir y ddarlith ar y cyd gan Brifysgol Bangor a changen Menai Cymdeithas y Cenhedloedd Unedig.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â public.lectures@bangor.ac.uk. 

Dyddiad cyhoeddi: 22 Tachwedd 2017