Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

"Dwi ddim yn comfortable siarad yn y Gymraeg"

Bydd dau myfyriwr ymchwil o Ysgol Seicoleg Profysgol Bangor yn cyflwyno’u hymchwil mewn digwyddiad ar stondin Prifysgol Bangor yn yr Eisteddfod ddydd Llun, Awst 7, 10-11yb.

Dwi ddim yn comfortable siarad yn y Gymraeg"-Deinameg ieithyddol mewn gweithle ac ysgol ddwyieithog.

Mae Arwel Williams a David Parry yn ymddiddori mewn cynyddu defnydd y Gymraeg gan brofi gyda dulliau newid ymddygiad mewn sefyllfaoedd naturiol. Noddir ymchwil yma gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Bydd Arwel, sydd yn 25 oed ac o Gaernarfon, yn trafod ei waith ar arsylwi deinameg ieithyddol mewn sefyllfa naturiol y gweithle dwyieithog gan beilota dull meintiol ac empirig i gasglu data cadarn ar ymddygiad iaith in situ. Mae ganddo radd gyntad mewn Seisoleg a Niwroseicoleg o Brifysgol Bangor ac mae’n astudio ar gyfer PhD mewn Seicoleg Clinigol ar lefel gradd ôl-radd.

Mae gwaith ymchwil David hefyd yn canolbwyntio ar arsylwi deinameg ieithyddol gweithwyr mewn ysgol peilot, ond yn defnyddio holiaduron er mwyn deall cefndir a pharodrwydd siaradwyr goddefol ac amharod i ddefnyddio'r Gymraeg wrth ddefnyddio methodoleg gymysg. Daw David hefyd o Gaernarfon. Yn 26 oed, mae ganddo radd a gradd MSc mewn Seicoleg ac mae’n astudio ar gyfer doethuriaeth mewn Seicoleg Newid Ymddygiad.

Dyddiad cyhoeddi: 1 Awst 2017