Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

“Dyma be ‘di bywyd ym Mangor!”

Mae myfyriwr Astudiaethau Ffilm o Fangor wedi derbyn anrheg Nadolig cynnar, wedi iddo ennill Camera HD GoPro mewn cystadleuaeth fideo a oedd yn cael ei gynnal gan adran Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata'r Brifysgol. 

Bachodd Reece Enfield, o Firmingham y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth gyda’i fideo “Dyma be ‘di bywyd ym Mangor.” Mae’r fideo yn dangos Reece a’i ffrindiau yn dawnsio fel robot i gân y mae Reece wedi ei gyfansoddi ei hun. Eglurodd Reece,

“Cefais ysbrydoliaeth o’r symudiadau sydd yn boblogaidd yn ddiweddar yn sgil llwyddiant y gân “Gangnam Style” felly mi es ati i greu dawns ddigri a chân sy’n dueddol o aros yn eich cof.  Doeddwn i byth yn meddwl y buaswn i’n dod mor bell â hyn. Pan ges i wybod fy mod wedi ennill, roeddwn i  wedi cynhyrfu yn lân. Roeddwn yn neidio i fyny ac i lawr ac yn cnocio ar ddrws fy ffrind gan weiddi “Dwi wedi ennill! Dwi wedi ennill!

“Yn y fideo rydym yn mynd o amgylch lleoliadau gwahanol ym Mangor; y lleoliadau sydd yn bwysig i fyfyrwyr. Roeddwn i eisiau dangos sut le ydi Bangor a chyfleu'r hwyl sydd yn dod gyda Bangor yn hytrach na’r ochr academaidd yn unig.”

Cafodd y gystadleuaeth fideo ei chynnal ym mis Tachwedd er mwyn dod o hyd i fideo a fyddai’n rhoi gwir flas o fywyd myfyrwyr Bangor i ddarpar fyfyrwyr. Bydd y fideo a ddaeth i’r brig yn cael ei ddefnyddio mewn ymgyrchoedd marchnata ac yn ymddangos ar safle we BangorTV y Brifysgol a’r sianel BangorTV ar Youtube. Dywedodd Carys Roberts, Pennaeth yr Uned Recriwtio Myfyrwyr,

“Roedd y panel o feirniaid (a oedd yn cynnwys staff o’r adran Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata a’r Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau) i gyd o’r un farn mai fideo Reece oedd yr un mwyaf gwreiddiol a'i fod yn cyfleu elfen bywyd myfyrwyr Bangor yn well na unrhyw un o’r ceisiadau eraill.”

Mae Reece yn ddiolchgar iawn am y wobr ac yn dweud y bydd yn gwneud llawer o ddefnydd ohono. Ychwanegodd,

“Dwi’n astudio Astudiaethau Ffilm felly mi fyddai’n defnyddio’r camera newydd i greu mwy o fideos ar gyfer y cwrs ac ar gyfer eu llwytho i wefan Youtube. Mae’r wobr yn anhygoel ac mae’n mynd i fod o gymorth mawr i mi.”

Mae Cysylltiadau Corfforaethol a Marchnata yn gobeithio rhedeg cystadleuaeth debyg eto'r flwyddyn nesaf ac mae Reece yn meddwl ei fod yn werth gwneud yr ymdrech i gystadlu. Dywedodd,

“Dwi newydd ennill camera GoPro HD! Fedrai ddim coelio’r peth! Mi faswn i’n argymell i unrhyw un sydd â’r syniadau a’r sgiliau i greu fideo, i gymryd rhan mewn cystadlaethau yn y dyfodol. Pwy a ŵyr…efallai mai chi fydd yr enillydd!”

I wylio’r fideo, cliciwch yma

Dyddiad cyhoeddi: 20 Rhagfyr 2012