Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

Llwyddiannau myfyrwyr Prifysgol Bangor yn Eisteddfod yr Urdd rithiol gyntaf erioed!

Eleni, yn hytrach na'r Eisteddfod yr Urdd arferol, bu'n rhaid addasu ychydig ar y cynllun oherwydd y sefyllfa Covid-19 a chynnal yr Eisteddfod rithiol gyntaf erioed - Eisteddfod T. 

Fe wnaeth yr Eisteddfod ddenu dros 6,000 o gystadleuwyr mewn mwy nag 80 o gystadlaethau, gyda myfyrwyr Prifysgol Bangor yn cipio sawl gwobr. 

Cafodd Cai Fôn Davies, myfyriwr yn ei ail flwyddyn sy’n astudio Cymraeg a Hanes, sawl llwyddiant. Daeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth Llefaru dan 25 oed, yn drydydd yn y gystadleuaeth Cerdd Dant dan 25 oed, ac enillodd gwobr y Prif Gyfansoddwr. Mae Cai yn enw cyfarwydd i fudiad yr Urdd, yn cystadlu’n llwyddiannus yn Eisteddfod yr Urdd ers yn ifanc. Mae hefyd yn un o’r chwech a fu’n cystadlu am Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel y llynedd, wedi iddo gipio’r wobr gyntaf ym mhrif gystadleuaeth llefaru Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019. 

Daeth Lleucu Arfon, myfyrwraig yn ei thrydedd flwyddyn sy’n astudio Cymraeg a Cherddoriaeth yn gyntaf yn y gystadleuaeth Cerdd Dant dan 25 oed. Mae Lleucu hefyd wedi bod yn cystadlu’n llwyddiannus mewn Eisteddfodau ers sawl blwyddyn. 

Cipiwyd y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth Theatr, Sioe Gerdd a Parodi 19-25 oed gan Mali Elwy, myfyrwraig ar ei blwyddyn gyntaf yn Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, gydag Ioan Rees, myfyriwr trydedd flwyddyn yn yr Ysgol Cerddoriaeth a’r Cyfryngau yn ennill yr ail wobr. 

Daeth Ioan hefyd yn drydydd yn y gystadleuaeth Theatr, Sioe Gerdd a Parodi Bl 7 a dan 25 gyda’i chwaer, Gwen Rees. 

Cafodd Aelwyd Urdd JMJ, sef aelwyd neuadd Gymraeg Prifysgol Bangor, yr ail wobr yng nghystadleuaeth Corau 14-25 oed gyda pherfformiad mesmeraidd o ‘Yn Llygad y Llewgan Robat Arwyn a chyfeiliant gan Elain Rhys. 

Mared Fflur Jones sydd ar ei hail flwyddyn yn astudio’r Gymraeg oedd enillydd Prif Lenor Eisteddfod T, gyda darn o waithllawn cariad a gwewyryn ôl y beirniad, Manon Steffan Ros. Mae’n hen law ar ennill eisteddfodolwedi ennill cadair Eisteddfod Ysgol y Gader ac wedi dod yn ail a thrydydd am gadair Eisteddfod Ffermwyr Ifanc Meirionnydd. 

Prifardd Eisteddfod T oedd Osian Wyn Owen, cyn-fyfyriwr sydd wedi derbyn ei radd israddedig o Ysgol y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, dylai hefyd fod yn graddio gyda gradd MA ym mis Gorffennaf. Mae’n wyneb cyfarwydd i’r Urdd gan mae fo oedd enillydd Cadair Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed yn 2018. Daeth Osian hefyd yn drydydd yng nghystadleuaeth y Prif Lenor. 

Wrth ymateb i’r llwyddiant diweddaraf yma i fyfyrwyr Prifysgol Bangor, meddai Llywydd Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor, Lleucu Myrddin: 

Roedd yn wych gweld fod yr Urdd wedi llwyddo i addasu’r Eisteddfod yr Urdd gyffredin yr ydym ni wedi arfer ag o i weithio cystal ar-lein ar ffurf Eisteddfod T. Gwell fyth oedd gweld fod ein myfyrwyr wedi ymgymryd â’r her o gystadlu o dan amgylchiadau gwahanol iawn heb lawer o gyfle i baratoi, ac wedi bod mor llwyddiannus yn gwneud hynny. Cafwyd buddugoliaethau mewn sawl cystadleuaeth, o unawdau i gôr Aelwyd JMJ heb anghofio am y prif wobrau gwaith cartref. Does dim amheuaeth fod ein myfyrwyr wedi amddiffyn ein henw da ar blatfform cenedlaethol yr Urdd unwaith eto eleni. Llongyfarchiadau mawr i bawb fu’n cystadlu!” 

Dyma ddolenni i’r cystadlaethau ar YouTube S4C: 

Dyddiad cyhoeddi: 29 Mai 2020