Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

‘Roboteg y Dyfodol’, Her Robot Lego Ysgolion

Bydd ysgolion ar draws Cymru yn cymryd rhan yn yr her "Roboteg y dyfodol" yn gydamserol. Mae Tîm Technocamps Prifysgol Bangor yn cynnal y rownd gogledd Cymru o'r gystadleuaeth newydd gyffrous hon.

Mae deg pecyn cystadleuaeth gwerth £500 yr un wedi cael eu rhoi i 10 o ysgolion lleol trwy’r prosiect Technocamps ym Mhrifysgol Bangor. Bydd y rhain yn cael eu defnyddio mewn clybiau technoleg yr ysgolion ac yn y gystadleuaeth.

Bydd timau o chwech o ddisgyblion rhwng 11 a 19 oed o’r 10 ysgol yn mynychu'r gystadleuaeth yn Venue Cymru, Llandudno ar y 3ydd o Orffennaf.

Agorir y digwyddiad gan y cyflwynydd teledu, Gareth Jones. Bydd hefyd yn arwain y digwyddiad drwy gydol y diwrnod.

Mae'n rhaid i'r disgyblion adeiladu robot y dyfodol cyn y digwyddiad, a bydd angen i’r robot helpu ein hamgylchedd mewn unrhyw ffordd bosibl. Bydd y disgyblion hefyd yn derbyn her gudd ar y diwrnod.

Mae hon yn gystadleuaeth genedlaethol cydamserol ar draws y pedwar hwb Technocamps. Bydd y canolfannau Technocamps ym Mhrifysgolion Abertawe Aberystwyth a Morgannwg hefyd yn cynnal eu cystadlaethau gyda chysylltiadau fideo byw gyda nifer o 'hangouts' we yn parhau drwy gydol y dydd.

Ar y diwrnod, bydd yr ysgolion yn cael eu barnu ar eu dyluniadau a datblygiadau yn ogystal â her lle bydd yn rhaid iddynt addasu eu robot mewn rhyw ffordd. Bydd enillwyr rhanbarthol y gystadleuaeth yn cael eu cyhoeddi yn fyw, ac yna bydd yr enillydd drwy Gymru gyfan yn cael eu cyhoeddi ar y diwrnod ar unwaith drwy'r cyswllt fideo byw.

Dywedodd Kim Jones, trefnydd y digwyddiad Bangor: "Mae hwn yn ddigwyddiad mor gyffrous i drefnu, mae gennym gymaint o ysgolion sy'n cymryd rhan, ac mae bod yn rhan o ddigwyddiad fel hyn ar gyfer Cymru gyfan yn anrhydedd o'r fath. Rwy'n dymuno pob lwc i’r ysgolion yn yr her ac yn edrych ymlaen at weld eu dyluniadau ar y diwrnod. "

Bydd Gyrfa Cymru hefyd yn trefnu ffair yrfaoedd ar yr un pryd, felly bydd yn rhaid i'r timau ymdopi â’r her a’r cyhoedd a chyflogwyr lleol yn gweld eu gwaith ac yn gofyn iddynt am eu dyluniadau.

Enillwyr:
1af     Ysgol Friars, Bangor 
2il      Ysgol David Hughes, Porthaethwy
3ydd  Ysgol Uwchradd y Rhyl

Dyddiad cyhoeddi: 25 Mehefin 2013