'Theatr Bryn Terfel' yn Pontio

Bryn Terfel.Bryn Terfel.'Theatr Bryn Terfel' fydd enw'r theatr yn Pontio, adeilad newydd Prifysgol Bangor, i anrhydeddu'r canwr opera byd-enwog a anwyd yng Ngwynedd.

Mae Bryn Terfel yn Ddoethur er Anrhydedd Prifysgol Bangor ac wedi perfformio ym Mangor ar sawl achlysur, yn ogystal â dod â pherfformwyr byd-enwog i Ŵyl y Faenol am nifer o flynyddoedd. 

Meddai'r Is-ganghellor, Yr Athro John G. Hughes, “Penderfynodd Cyngor y Brifysgol mewn cyfarfod heddiw y dylid enwi'r theatr yn 'Theatr Bryn Terfel'.  Fel y gŵyr pawb, mae gan Bryn enw da'n rhyngwladol yn y celfyddydau, ac mae eisoes wedi mynegi diddordeb mawr yn Pontio a'i gefnogaeth iddo."  

Mae gyrfa Bryn Terfel wedi cyrraedd yr entrychion yn y blynyddoedd diwethaf gan bortreadu cymeriadau fel Figaro a Falstaff ynghyd â chael canmoliaeth fawr am ei bortread o Wotan gan Wagner.  Mae wedi perfformio mewn tai opera arobryn ym mhob rhan o'r byd, ond dechreuodd ei yrfa yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol pan oedd yn fachgen ysgol cyn symud ymlaen i astudio yn Ysgol Gerdd a Drama y Guildhall yn Llundain.

Mae Prifysgol Bangor yn falch i anrhydeddu unigolyn sydd wedi gwneud cyfraniad aruthrol i gerddoriaeth ac wedi bod yn llysgennad gwych i'r ardal ac i Gymru.  

Bydd y theatr amlbwrpas hon o faint canolig yn adeilad Pontio yn cynnal dramâu Cymraeg a Saesneg, syrcas, comedi, dawns, opera, cerddoriaeth glasurol, cerddoriaeth y byd, gigs a llawer mwy.

Ychwanegodd yr Athro Hughes, "Mae Cyngor y Brifysgol hefyd yn cydnabod y cyfraniad pwysig a wnaed gan unigolion eraill yn y celfyddydau ac arloesi yng ngogledd Cymru.  Rydym yn ddiolchgar i bawb sydd wedi gwneud awgrymiadau ac wedi ysgrifennu atom ynglŷn ag enw'r theatr. Byddwn yn awr yn ystyried ffyrdd i gydnabod cyfraniad unigolion eraill yn ogystal â'n cyllidwyr a'n noddwyr." 

Bydd Pontio, canolfan newydd y celfyddydau ac arloesi, yn agor ar ddechrau'r hydref yn 2014.

Dyddiad cyhoeddi: 11 Hydref 2013