Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

30 Years of Mathematics Master Classes

Rhes flaen, dd-ch: Victoria Tyler, Ysgol John Bright; Rhian Jones, myfyrwraig TAR; Samantha Durbin, Sefydliad Brenhinol; Gordon Malcolm, Cwmni Magnox; Chris Wensley, Ysgol Cyfrifiadureg, Geraint Simpson, Ysgol Uwchradd Caergybi, Geraint Rowlands, : myfyriwr TAR,  a tu cefn iddynt y disgyblion sydd wedi bod yn cymryd rhan eleni.Rhes flaen, dd-ch: Victoria Tyler, Ysgol John Bright; Rhian Jones, myfyrwraig TAR; Samantha Durbin, Sefydliad Brenhinol; Gordon Malcolm, Cwmni Magnox; Chris Wensley, Ysgol Cyfrifiadureg, Geraint Simpson, Ysgol Uwchradd Caergybi, Geraint Rowlands, : myfyriwr TAR, a tu cefn iddynt y disgyblion sydd wedi bod yn cymryd rhan eleni.Mae’r Dosbarthiadau Meistr Mathemateg yn dathlu yn dathlu eu 30ain flwyddyn.  Mae’r rhain yn sesiynau ymarferol a rhyngweithiol cyffrous a arweinir gan arbenigwyr ym myd addysg a diwydiant ar gyfer pobl ifanc frwdfrydig a dawnus ar draws Gogledd-Orllewin Cymru. Mae’r sesiynau unigryw hyn yn mynd y tu hwnt i’r cwricwlwm ysgol ac yn dod â mathemateg, cyfrifiadureg a pheirianneg yn fyw mewn pynciau annisgwyl, megis celfyddyd a cherflunio, cyfrifiadureg, dylunio, meddygaeth a hyd yn oed cryptograffeg, sef y gelfyddyd o warchod gwybodaeth trwy ei hamgryptio ar ffurf annarllenadwy, o’r enw testun seiffr.

Bob blwyddyn, mae’r dosbarthiadau meistr yn anelu at agor llygaid rhyw 50 o bobl ifanc i gyffro, mantais a gwerth y pynciau hyn ac, yn eu tro, ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr, mathemategwyr a pheirianwyr.

Eleni, Magnox a noddodd y dosbarthiadau, sy’n cael eu cefnogi gan y Sefydliad Brenhinol, a cafodd eu noddi gan Magnox eleni. Cymerodd Dirprwy Gyfarwyddwr Safle Atomfa’r Wylfa, Gordon Malcolm, ran yn un o’r sesiynau. 

Meddai Gordon, “Mae’n bleser gan Magnox gefnogi Dosbarthiadau Meistr Prifysgol Bangor trwy gynllun economaidd-gymdeithasol Magnox, sy’n gwneud gwaith gwych wrth gefnogi’r cymunedau y mae’n gweithio o’u mewn. Mae mathemateg yn sylfaenol i gymaint o yrfaoedd cyffrous ym meysydd gwyddoniaeth, peirianneg neu fusnes. Mae’n wych o beth gweld pobl ifanc leol yn mwynhau’r sesiynau hyn ac yn cychwyn ar eu taith eu hunain o ddysgu.” 

Meddai Dr Chris Wensley, sy’n aelod o’r pwyllgor trefnu ers 30 mlynedd, “Rydym yn ddiolchgar am gydweithrediad penaethiaid Mathemateg mewn ysgolion uwchradd Môn, Conwy a Gwynedd wrth iddynt enwebu eu disgyblion Blwyddyn 9. Mae’n bleser gennym gael nawdd gan gwmni Magnox eleni ac, fel bob amser, mae cymorth y Sefydliad Brenhinol yn amhrisiadwy. Rydym yn edrych ymlaen at y 30 mlynedd nesaf.”

Cynhelir y sesiynau bob blwyddyn, rhwng Ionawr a Mawrth – cewch fwy o fanylion ynglŷn â’r rhaglen a sut i gymryd rhan ynddi ar y wefan:  http://www.maths.bangor.ac.uk/masterclasses/

A aethoch chi i’r dosbarthiadau meistr rai blynyddoedd yn ôl?  Os felly, rydym yn awyddus ichi gysylltu â ni – rhowch wybod inni am yr hyn yr ydych yn ei wneud yn awr.  Stevie.scanlan@bangor.ac.uk

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014