Gwybodaeth am Coronafirws (Covid-19)

A allai ynysoedd Orkney arwain y ffordd ar gynhyrchu trydan carbon isel?

Modelu cerrynt llanw yn nyfroedd OrkneyModelu cerrynt llanw yn nyfroedd OrkneyMae arbenigwyr ynni adnewyddadwy morol ym Mhrifysgol Bangor wedi cyhoeddi astudiaeth newydd sy'n edrych ar y posibilrwydd o gynhyrchu trydan carbon isel trwy dyrbinau llanw ar ynysoedd Orkney, yng ngogledd yr Alban.

Cynhaliwyd yr astudiaeth gan ymchwilwyr y grŵp ffiseg y môr yn Ysgol Gwyddorau'r Eigion, Prifysgol Bangor.

Meddai Dr Simon Neill, sy'n arwain yr astudiaeth:

"Oherwydd ein bod wedi gallu defnyddio adnoddau project Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Cymru, rydym wedi gallu rhedeg modelau tri dimensiwn o'r môr yn y rhanbarthau o amgylch y byd ar gydraniad uchel iawn. Mae hyn yn ein galluogi i weld adnoddau ynni'r llanw yn llawer mwy manwl a dadansoddi'r modd y mae'n amrywio dros amser ac o le i le. Rydym hefyd yn gallu cynnwys hafaliaid mathemategol yn ein modelau sy'n efelychu'r broses o echdynnu ynni, ac unrhyw effeithiau y gallai echdynnu ynni ei gael ar yr amgylchedd".

Yr astudiaeth hon yw'r gyntaf o nifer o allbynnau sy'n gysylltiedig â phroject ynni adnewyddadwy SuperGen y Cyngor Ymchwil Peirianneg a’r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC). Yn y project hwn, mae consortiwm o ymchwilwyr ym mhrifysgolion Bangor, Caerdydd, Cranford, Lerpwl ac Abertawe yn astudio effaith amodau realistig yn y môr ar berfformiad tyrbinau ffrwd llanw.

Gallwch ddarllen yr erthygl lawn yn  http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2014.01.052

Neill, S.P., Hashemi, M.R. and Lewis, M.J. (2014) The role of tidal asymmetry in characterizing the tidal energy resource of Orkney. Renewable Energy 68, 337-350.

Dyddiad cyhoeddi: 17 Mawrth 2014