Diweddariad Coronafeirws (COVID-19)

A fydd athletwyr elit yn gallu defnyddio technoleg 'dopio'r' ymennydd i wella eu perfformiad?

Dr Nick Davis (chwith) gyda Simon TomlinsonDr Nick Davis (chwith) gyda Simon TomlinsonYsgrifennwyd papur safbwynt yn ddiweddar gan niwrowyddonydd ym Mhrifysgol Bangor ac a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn "Sports Medicine" ynglŷn â'r posibilrwydd o wella perfformiad chwaraeon drwy 'niwrodopio'.  Mae cymdeithas yn gyfarwydd iawn â'r datgeliadau o bobl enwog ym myd chwaraeon yn cymryd cyffuriau gwella perfformiad i ragori yn eu maes, ond mae ymchwil newydd ym Mhrifysgol Bangor yn awgrymu y gall dull o symbylu'r ymennydd roi canlyniadau tebyg.

Mae Dr Nick Davies yn yr Ysgol Seicoleg wedi bod yn edrych ar sut y gellir defnyddio'r dull symbylu cerrynt union trawsgreuanol anymwthiol (tDCS) i gynorthwyo dynion a merched elitaidd ym maes chwaraeon. Mae tDCS yn ddull o symbylu'r ymennydd trwy roi electrodau uwchben rhannau penodol o'r ymennydd ac yna anfonir cerrynt drwy'r gylched. 

Fel yr eglura Dr Davis: "Defnyddir y dull hwn yn helaeth ym maes gwyddoniaeth a meddygaeth, er enghraifft i helpu pobl sy'n gwella ar ôl cael strôc, ond meddyliais efallai y gellir defnyddio'r union ddull hwn i wella perfformiad mewn chwaraeon.

Er enghraifft, er mwyn i chwaraewyr tennis allu serfio'n gryf mae'n rhaid iddynt ymarfer am amser hir, os byddent yn ymarfer eu sgiliau echddygol gan wisgo electrodau, gallent ddysgu'n gyflymach ac yn well.  Ar y llaw arall, gall gwella canfyddiad gweledol eu helpu i ymateb a  dychwelyd serf. Felly gall symbylu'r ymennydd wella gwahanol fathau o sgiliau chwaraeon.

"Gall symbylu'r ymennydd wella perfformiad mewn chwaraeon mewn dwy ffordd. Un ffordd yw yn ystod hyfforddiant, gall eich helpu i ganolbwyntio a'ch helpu i ddysgu gweithredoedd echddygol. Mae'r ffordd arall mewn perthynas â pherfformiad, fel y gallwch ganolbwyntio'n well ac ymateb yn gynt.

"Mae'r ymchwil hwn yn ei ddyddiau cynnar, a gall fod yn beryglus, yn enwedig gan nad ydynt yn gwybod am unrhyw effeithiau tymor hir hyd yma."

Mae mesurau mewn grym mewn nifer o chwaraeon i ganfod y defnydd o gyffuriau gwella perfformiad ond nid yw'n bosibl ar hyn o bryd i ganfod a ddefnyddiwyd unrhyw ddulliau i ysgogi'r ymennydd. Mae papur Dr Davis hefyd yn awgrymu y gellir defnyddio niwrodopio mewn gwahanol ffyrdd mewn gwahanol fathau o chwaraeon a bod rhaid i bob chwaraeon benderfynu a ddylid ystyried niwrodopio fel ffordd o dwyllo neu fel ffordd gyfreithlon o gynorthwyo hyfforddi a datblygu.

Dyddiad cyhoeddi: 2 Awst 2013